Thông cáo báo chí về Tọa đàm khoa học cấp Nhà nước “Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (innovation) của Việt Nam đến năm 2030”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT

BÌNH DƯƠNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TỌA ĐÀM KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC

“Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (innovation) của Việt Nam đến năm 2030”

Nhằm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020: “Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (innovation) của Việt Nam đến năm 2030”, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tổ chức Tọa đàm khoa học trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước, mã số KX.01.17/16-20.

1. Nội dung của buổi Tọa đàm:

- Thảo luận về thực trạng của mô hình phát triển kinh tế hiện đại ở Việt Nam.

- Đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương.

- Các loại rào cản về thể chế ảnh hưởng tới ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI) tại địa phương.

- Đánh giá mức độ tác động của các rào cản.

- Rào cản thể chế đối với sự đầu tư cho ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tại địa phương.

- Chính sách và giải pháp để khắc phục các rào cản thể chế để khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Tọa đàm:

- Thời gian: 8h – 11h30, thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019.

- Địa điểm: Phòng hội thảo, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (Số 333 đường Thuận Giao 16, P.Thuận Giao, TX.Thuận An, T.Bình Dương).

3. Thành phần tham dự Tọa đàm:

+ Ban Chủ tọa: (1) PGS.TS. Nguyễn Thanh – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; (2) PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng tư vấn trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

+ Ban Thư ký: (1) ThS. Huỳnh Thị Thùy Trang Thanh – Chuyên viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; (2) Đại diện thư ký trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

+ Đại biểu do trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương mời.

+ Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thông tin chi tiết về Tọa đàm xin vui lòng liên hệ:

ThS. Trịnh Hoàng Xuân Phúc – Giám đốc Trung tâm Truyền thông và quan hệ công chúng, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; Số điện thoại: 0909.308.636; Email: thxphuc@ktkt.edu.vn.

Xin trân trọng thông cáo!

BAN TỔ CHỨC

Có thể bạn quan tâm

Gửi tin nhắn trực tuyến