Văn hóa BETU

Văn hóa BETU
Văn hóa BETU là một hệ thống những ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo; Cách nhận thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên trong BETU cùng thống nhất và có ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của từng thành viên.

Có thể bạn quan tâm

Gửi tin nhắn trực tuyến