banner

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG VÀ VIETTEL BÌNH DƯƠNG: KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO

(BDO) Ngày 23-8, Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Bình Dương (BETU) và Viettel Bình Dương đã ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao

 
Lễ ký kết giữa đại diện Trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dương và Viettel Bình Dương

BETU sẽ cử giảng viên đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Viettel Bình Dương; cung ứng cho Viettel nguồn lao động có trình độ, nghiệp vụ; tạo điều kiện để Viettel tuyển dụng hoặc phối hợp triển khai nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Về phía Viettel tham gia giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm cho sinh viên BETU; tiếp nhận sinh viên, giảng viên đến kiến tập, trao đổi kinh nghiệm; ưu tiên cấp học bổng cho sinh viên của trường; dự báo về số lao động dự kiến tuyển hàng năm, có chuyên môn phù hợp với các ngành đào tạo của BETU, trên cơ sở đó có thể ký kết đào tạo theo nhu cầu sử dụng nhân lực của Viettel Bình Dương…

H.Thái

Ngày đăng: 24/08/2016