Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG ASEAN

Với việc hình thành Cộng đồng ASEAN, trường Đại học Kinh tế- Kỹ Thuật Bình Dương cũng như các trường Đại học khác ở Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi hơn để phát triển nhưng đồng thời cũng phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức hơn.

Những khó khăn, thách thức của giáo dục Đại học ở Việt Nam không những xuất phát từ chính bản thân những hạn chế yếu kém nội tại mà còn từ việc phải cạnh tranh khốc liệt với các nền giáo dục mạnh đến từ các nước ASEAN như Thailand, Singapore, …. Do vậy, để hội nhập thành công trong cộng đồng ASEAN, trường Đại học Kinh tế- Kỹ Thuật Bình Dương đã có những giải pháp phù hợp để tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong bối cảnh hội nhập sâu rộng trong ASEAN.


TS. Nguyễn Tường Dũng tham gia đào tạo cho các nhà thầu phụ của tập đoàn GE (USA) tại Thailand

Một trong các giải pháp quan trọng của Nhà trường là luôn tạo điều kiện cho các giảng viên của Nhà trường có điều kiện tham gia các chương trình đào tạo nhân lực trong cộng đồng ASEAN để tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, học hỏi từ các đồng nghiệp nước ngoài. Sau các khóa đào tạo này, các Giảng viên sẽ có điều kiện áp dụng vào thực tiễn giảng dạy để góp phần đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường đáp ứng chuẩn ASEAN. 

Với sự quan tâm tạo mọi điều kiện cho GV của Nhà trường cũng như sự chủ động hòa nhập không ngừng của các GV, chắc chắn Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương sẽ hoàn thành tốt mục tiêu hòa nhập cộng đồng ASEAN của mình.

TS. Nguyễn Tường Dũng

Ngày đăng: 26/09/2016