banner

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG ĐÀO TẠO THEO MÔ HÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG (POHE)

Mô hình đại học ứng dụng (POHE) là tên viết tắt của cụm từ Professional Oriented Higher Education – Giáo dục đại học (ĐH) theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Bản chất cốt lõi tạo nên sự khác biệt của chương trình đào tạo POHE so với các chương trình truyền thống là sự đáp ứng với nhu cầu của thị trường việc làm. Khi nền kinh tế chuyển dịch hoặc tái cơ cấu thì nhu cầu nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng do các trường đại học, cao đẳng đào tạo ngày càng cao.

Để đáp ứng đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng, trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương đã thực hiện bước phát triển mới từ đào tạo theo hướng chuyên gia sang đào tạo người lao động có chuyên môn nghề nghiệp. Đội ngũ Giảng viên của Nhà trường có sự phối kết hợp của các chuyên gia trong thế giới nghề nghiệp (các DN trong thực tế), bên cạnh các yêu cầu về tiêu chuẩn của giảng viên theo quy định, giảng viên phải có kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp, khả năng dẫn dắt, ứng dụng tri thức và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thuộc ngành đào tạo và có khả năng thực hiện các phương thức dạy học kích thích được tính chủ động học tập của sinh viên, áp dụng phương thức đánh giá lý thuyết và thực hành tích hợp. 

 
TS. Nguyễn Tường Dũng, Khoa Quản trị đang huấn luyện cho Tập đoàn quốc tế JGCS Consortium
 
Với sự quan tâm tạo mọi điều kiện cho GV của Nhà trường cũng như sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng của các GV, chắc chắn Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương sẽ hoàn thành tốt mục tiêu của mình là đào tạo sinh viên, sau khi tốt nghiệp, có khả năng làm việc được ngay trong môi trường làm việc chuyên nghiệp trong nước cũng như quốc tế.
 
- TS. Nguyễn Tường Dũng -
 

 

Ngày đăng: 18/08/2016