banner

ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG VÀ VIETTEL BÌNH DƯƠNG KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

(Giáo dục Online) - Sáng 23/8/2016, Trường ĐH KT-KT Bình Dương (BETU) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viettel Bình Dương nhằm phát huy thế mạnh, tăng cường xúc tiến trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo và dịch vụ bưu chính viễn thông, đặc biệt là trong việc phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.


Lễ ký kết hợp tác giữa trường Đại Học Kinh Tế - Kỹ Thuật Bình Dương và Viettel Bình Dương

Theo đó, Trường ĐH KTKT Bình Dương sẽ cử giảng viên đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Viettel Bình Dương ; Cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của Viettel Bình Dương nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của đơn vị.

Tạo điều điều kiện cho Viettel Bình Dương là thành viên hội đồng Khoa học và đào tạo của BETU để đóng góp ý kiến về đổi mới và hiệu chỉnh chương trình đào tạo của các ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viettel Bình Dương, tham dự hội thảo khoa học, hội chợ làm việc thường niên do BETU tổ chức....

Về phía Viettel Bình Dương, sẽ tiếp nhận sinh viên và giảng viên của BETU đến kiến tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và kinh doanh. Tại lễ ký kết này, Viettel Bình Dương cũng tặng 100% sim Viettel cho cán bộ, giảng viên của BETU nhằm phục vụ hiệu quả hệ thống Bulk SMS phục vụ cho công tác đào tạo của nhà trường. Đồng thời, hỗ trợ Sim Viettel giá gốc và chính sách đặc biệt dành riêng cho Sinh viên, cấp học bổng cho sinh viên BETU..
 
P.V
Ngày đăng: 24/08/2016