Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

CHUẨN ĐẦU RA - TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

NỘI DUNG

1.    NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

2.    NGÀNH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

3.    NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

4.    NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

5.    NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG

6.    NGÀNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

7.    NGÀNH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

8.    NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

9.    NGÀNH DƯỢC SỸ

10.  NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

11.  NGÀNH PHÁP LUẬT
  

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

Mã số: 42480207


KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức nền tảng về công nghệ thông tin và kiến thức ứng dụng sâu về tin học ứng dụng;
 • Ứng dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất;
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính và hệ điều hành;
 • Vận dụng được các kiến thức về an toàn thông tin;
 • Nắm vững, sử dụng, khai thác và quản trị mạng máy tính;
 • Biết và vận dụng được luật Công nghệ thông tin trong hành nghề.

Kiến thức bổ trợ

 • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ B. 

KỸ NĂNG

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Biết khai thác, sử dụng, cài đặt thành thạo các phần mềm trong lĩnh vực: hệ thống máy tính, thiết kế đồ họa, thiết kế Web;
 • Chẩn đoán được lỗi phần cứng, lắp đặt, bảo trì và thay thế các thành phần của mạng máy tính;
 • Phân tích, thiết kế, lắp đặt và quản trị hệ thống mạng trong các cơ quan.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ, sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Thực hiện công việc chuyên môn của nhân viên kỹ thuật:

 • Các nhà máy sử dụng các dây chuyền sản xuất, lắp ráp máy tính;
 • Các cơ quan, công ty sản xuất, gia công phần mềm tin học;
 • Các công ty tư vấn, thiết kế, quản trị mạng và Web.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Có thể tiếp tục học chương trình liên thông lên cao đẳng và đại học;
 • Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
 • Triển khai các ứng dụng của ngành tin học trong thực tế.


 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH ĐIỆN , ĐIỆN ĐIỆN TỬ

Mã số: 42510301


KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 •  Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 •  Vận dụng một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất;
 • Nắm vững cấu tạo, đặc tính kỹ thuật và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện - điện tử, các hệ thống tự động điều khiển;
 • Tính toán cơ bản các mạng điện cho các quy trình công nghệ, các hệ thống điện, tự động điều khiển cơ bản trong công nghiệp, dân dụng và áp dụng được các kiến thức này vào thực tế;
 • Tính toán cơ bản cho các thiết bị và hệ thống điện tử cơ bản như: điện tử tương tự, xung số, PLC, vi điều khiển và áp dụng được các kiến thức này vào thực tế;
 • Hiểu và giải thích được nguyên lý hoạt động của hệ thống phát thanh.

Kiến thức bổ trợ:

 •  Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A;
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ tốt cho công việc.

KỸ NĂNG

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, các hệ thống điện - điện tử trong công nghiệp và dân dụng;
 • Lập trình PLC, vi điều khiển;
 • Vận hành, sửa chữa được các hệ thống phát thanh cơ bản.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Thực hiện công việc chuyên môn của nhân viên kỹ thuật:

 • Đảm nhận các công việc lắp đặt, thiết kế, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và hệ thống điện - điện tử trong công nghiệp và dân dụng;
 • Đảm nhận những công việc như: nhân viên kỹ thuật, kinh doanh tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh thiết bị điện, tự động.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Có thể tiếp tục học chương trình liên thông lên cao đẳng và đại học;
 • Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
 • Triển khai các ứng dụng của ngành điện - điện tử trong thực tế.


CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

Mã số: 42510317

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức phổ thông về khoa học xã hội – tự nhiên;
 • Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp …;
 • Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức cơ bản về: điện kỹ thuật, kỹ thuật đo lường điện, truyền động điện, trang bị điện, cung cấp điện, điện tử công nghiệp và dân dụng,…;
 • Trình bày đúng nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong ngành Điện công nghiệp và dân dụng;
 • Đọc được các bản vẽ thiết kế của ngành điện, phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
 • Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (1 phân xưởng, một hộ dùng điện);
 • Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;
 • Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện;
 • Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp và dân dụng;
 • Tiếp cận được những kiến thức chuyên sâu và có thể theo học ở các bậc học cao hơn của ngành Điện công nghiệp và dân dụng;
 • Lắp đặt và tổ chức lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng nhỏ, hay một hộ gia đình.

Kiến thức bổ trợ

 • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A;
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ tốt cho công việc.

KỸ NĂNG  

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;
 • Vận hành, sửa chữa các thiết bị điện: động cơ, máy phát điện, máy biến áp, contactor, rơle, biến tần;
 • Đọc, hiểu và tự lắp đặt, vận hành được các thiết bị điện, công nghệ hiện đại, nâng cao khi có hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng;
 • Lắp đặt và vận hành, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng sinh hoạt và chiếu sáng xí nghiệp, đảm bảo an toàn nối đất và an toàn cháy nổ.

THÁI ĐỘ  

 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp – Pháp luật;
 • Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có lối sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
 • Tôn trọng các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỉ mỉ, chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

 • Đảm nhận các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng;
 • Đảm nhận công việc chuyên môn tại các đơn vị kinh doanh, sản xuất ngành điện.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Tham dự các khóa đào tạo để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn;
 • Có khả năng học liên thông lên cao đẳng và đại học.

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

Mã số: 42540205

KIẾN THỨC  
Kiến thức chung

  • Cung cấp kiến thức khoa học cơ bản để học sinh có đủ kiến thức nền tiếp thu phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ và tin học;
  • Cung cấp kiến thức cơ sở ngành Công nghệ May và Thiết kế thời trang về lý thuyết ở các lĩnh vực, là phần kiến thức nền để chuẩn bị cho học sinh tiếp thu phần kiến thức chuyên ngành.

Kiến thức chuyên ngành

  • Trình bày được các kiến thức cơ bản về mỹ thuật và thẩm mỹ trong trong lĩnh vực may mặc;
  • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp của ngành may vào các thiết bị, dụng cụ trong quá trình sản xuất;
  • Phân loại, sử dụng và bảo quản các loại nguyên phụ liệu may;
  • So sánh được các quy trình may, yêu cầu kỹ thuật may các chi tiết trên sản phẩm;
  • Xác định được tên gọi các thiết bị, dụng cụ trong sản xuất hàng may mặc;
  • Nắm bắt được nguyên tắc tổ chức và điều hành về quy trình sản xuất hàng may tại các xí nghiệp, phân xưởng sản xuất may thời trang, từ khâu nhận nguyên liệu tới cắt may hoàn thiện sản phẩm và đóng gói;
  • Trình bày được phương pháp thiết kế sản phẩm từ đơn giản như quần tây, áo sơ mi thời trang, áo Jacket;
  • Đọc và phân tích được các ký hiệu về đường may trên bản vẽ kỹ thuật may;
  • Xác định được các công đoạn của quá trình sản xuất hàng may công nghiệp;
  • Trình bày được các tài liệu kỹ thuật cho một mã hàng sẽ sản xuất;
  • Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên môn vào phân tích công việc, quy trình may thời trang và công nghệ sản xuất mới trong dây truyền sản xuất may thời trang.

Kiến thức bổ trợ

  • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A;
  •  Có trình độ tin học tương đương trình độ A, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ cho việc thiết kế thời trang.

KỸ NĂNG  

  • Ứng dụng được qui trình công nghệ may ráp các sản phẩm may mặc từ đơn giản đến phức tạp;
  • Lựa chọn nguyên phụ liệu, xây dựng quy trình gia công phù hợp với đặc điểm sản phẩm may và thời trang;
  • Vận hành, sử dụng, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, dụng cụ may thời trang thành thạo và đảm bảo an toàn;
  • May thành thạo, đảm bảo thời gian và tiêu chuẩn kỹ thuật các sản phẩm cơ bản như quần tây, áo sơ mi, áo Jacket;
  • Thiết kế cắt may các kiểu quần áo nam, nữ, áo Jacket thời trang phù hợp với đối tượng;
  • Đảm nhận một số công việc của cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng, tổ phó sản xuất may thời trang;
  • Có khả năng phát hiện sai hỏng về kỹ thuật, mỹ thuật của các bộ phận, chi tiết may thời trang liên quan;
  • Lập được tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế;
  • Kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây truyền may thời trang;
  • Có khả năng sáng tác mẫu mới từ mẫu căn bản;
  • Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng làm việc theo nhóm, tổ chức sản xuất và áp dụng công nghệ.

THÁI ĐỘ  

  • Có sức khỏe, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, có tác phong công nghiệp, sẵn sàng đảm nhận các công việc được giao ở các xí nghiệp, nhà máy sản xuất may và thời trang;
  • Hình thành được nhân cách người lao động, luôn năng động, sáng tạo, có đạo đức nghề nghiệp, luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, bồi dưỡng thể lực;
  • Hình thành được nhân cách lao động chuyên ngành với vai trò là kỹ thuật viên công nghệ hoặc với vai trò là kỹ thuật viên thiết kế thời trang;
  • Khiêm tốn, đoàn kết, sống lành mạnh, giản dị.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP  

  • Nhân viên kỹ thuật thực hiện các công việc: tính định mức chỉ, giác sơ đồ, làm bảng tác nghiệp màu về nguyên phụ liệu may, kỹ thuật chuyền may, giao nhận nguyên phụ liệu,… tại các doanh nghiệp may và thời trang;
  • Tổ trưởng, tổ phó chuyền may thực hiện công tác chuẩn bị, quản lý và điều hành sản xuất;
  • Nhân viên tư vấn, thiết kế, tiếp thị ngành may và thời trang.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP 

  • Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
  • Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn như cao đẳng, đại học;
  • Tự đánh giá, tự rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc;
  • Phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp nhằm đáp ứng những yêu cầu mới.

 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 NGÀNH QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Mã số: 42340101

KIẾN THỨC 
Kiến thức chung

 •  
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
 • Kiến thức chuyên ngành quản lý doanh nghiệp như: quản trị sản xuất và tác nghiệp, marketing, thương mại điện tử, quản trị nhân sự, quản trị bán hàng, quản lý dự án;
 • Có hiểu biết cơ bản về thực trạng và xu hướng thay đổi của tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.

Kiến thức chuyên ngành

 •  
 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, pháp luật trong các hoạt động kinh tế và các lý thuyết quản lý kinh tế;
 • Có kiến thức căn bản về kế toán, thống kê, thuế, tài chính doanh nghiệp, tiền tệ ngân hành và phân tích hoạt động kinh doanh;
 • Có kiến thức về tâm lý kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh.   

Kiến thức bổ trợ.

 •  
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A;
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ tốt cho công việc.

KỸ NĂNG    

 •  
 • Quản lý các dự án vừa và nhỏ;
 • Quản trị nhân sự;
 • Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu;
 • Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng;
 • Soạn thảo và trình bày báo cáo công tác chuyên môn, báo cáo chuyên đề và tổng hợp;
 • Có khả năng làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm;
 • Phân tích môi trường kinh doanh, khảo sát, nghiên cứu thị trường.

THÁI ĐỘ 

 •  
 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực bản thân;
 • Tuân thủ các quy định của Pháp luật; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao. Nghiêm túc, trung thực, cẩn thận và chính xác.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Đảm nhận các công việc quản trị trong các đơn vị tác nghiệp (tổ, đội, phòng, ban,….) trong doanh nghiệp;
 • Làm việc trong phòng kế hoạch, phòng nhân sự, phòng marketing, phòng kinh doanh;
 • Quản trị và điều hành doanh nghiệp nhỏ.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP 

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Có thể tiếp tục học các chương trình liên thông lên cao đẳng và đại học;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn.

 

 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Mã số: 42340303

KIẾN THỨC  
Kiến thức chung

  • Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
  • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

  • Có hiểu biết những kiến thức chung về kinh tế, tài chính - tiền tệ, tài chính doanh nghiệp;
  • Nắm vững các kiến thức chuyên ngành về lĩnh vực kế toán và tin học ứng dụng trong kế toán như: nguyên lý kế toán, kế toán tài chính, kế toán excel, các quy định về chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam;
  • Có hiểu biết nội dung văn bản Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, Luật Thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán ngân hàng;
  • Nắm vững các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán - kiểm toán;
  • Có hiểu biết và vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
  • Có khả năng xử lý về mặt kế toán tin học các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại một đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc tại một định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán,…).
    

Kiến thức bổ trợ.

  • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A;
  • Có trình độ tin học tương đương trình độ B, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ tốt cho công việc.

KỸ NĂNG    

  • Vận dụng thành thạo những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực kế toán tài chính, kế toán tin học trong quá trình xử lý công việc chuyên môn;
  • Lập, kiểm tra, phân loại và xử lý được các loại chứng từ kế toán;
  • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
  • Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
  • Tìm kiếm và phân tích các dữ liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn;
  • Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm;
  • Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc đưa ra các quyết định về quản trị nội bộ của lãnh đạo các cấp;
  • Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán thông dụng.

THÁI ĐỘ 

 

  • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;
  • Tuân thủ các quy định của Luật kế toán, tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
  • Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP 

 • Học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp ngành Kế toán doanh nghiệp có đủ năng lực để được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp hoặc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan hành chính sự nghiệp.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP 

  • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
  • Có thể tiếp tục học chương trình liên thông lên cao đẳng và đại học;
  • Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Mã số: 42340411

 

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

  • Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
  • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

  • Có kiến thức chung về quản trị văn phòng, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng trong các cơ quan, các phương pháp và biện pháp quản lý thông tin, quản lý tài sản của cơ quan, quản lý lao động trong văn phòng, đổi mới và hiện đại hóa văn phòng;
  • Nắm vững những kiến thức cơ  bản về vai trò của quản trị nhân sự trong cơ quan, tổ chức, chiến lược của tổ chức và quản lý nhân sự, tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân lực, thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao động, các quan hệ lao động và những vấn đề có liên quan;
  • Thực hiện được quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan, quản lý văn bản đi, quản lý văn bản đến, lập hồ sơ hiện hành của cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu;
  • Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng.

Kiến thức bổ trợ:

  • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A;
  • Có trình độ tin học tương đương trình độ B, biết cách khai thác và ứng dụng tin học phục vụ tốt cho công việc.

KỸ NĂNG

  • Sử dụng thành thạo các thiết bị thông dụng trong văn phòng như: tổng đài điện thoại, máy fax, máy photocopy, máy chiếu…;
  • Khai thác, sử dụng và quản lý tài liệu lưu trữ;
  • Sử dụng được phần mềm tin học trong công tác lưu trữ, lựa chọn thông tin, xử lý thông tin của tài liệu lưu trữ, quản lý và tra tìm tài liệu lưu trữ;
  • Soạn thảo các loại thư tín thương mại, các loại văn bản như quyết định, thông báo, công văn,…;
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức cuộc họp, hội nghị hay sự kiện của đơn vị; chuẩn bị cho chuyến đi công tác của lãnh đạo.

THÁI ĐỘ

  • Có ‎ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ‎‎ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
  • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

  • Thư ký văn phòng, trợ lý giám đốc trong đơn vị có quy mô cỡ vừa và nhỏ;
  • Lưu trữ viên trong các Trung tâm lưu trữ cấp xã, phường đến huyện, thị;
  • Nhân viên văn thư.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

  • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
  • Có thể tiếp tục học chương trình liên thông lên cao đẳng và đại học;
  • Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Mã số: 42540104


KIẾN THỨC
Kiến thức chung

  • Nắm vững các môn lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội – tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
  • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

  • Có kiến thức về các tính chất và chức năng của thực phẩm, sự biến đổi sinh hóa của thực phẩm, enzym trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Có kiến thức về các nguyên lý của quá trình chế biến, quá trình cơ bản trong chế biến và bảo quản thực phẩm;
  • Có kiến thức về mối quan hệ giữa lương thực, thực phẩm và sức khỏe, dinh dưỡng cân đối, thực phẩm và nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng khác nhau;
  • Có kiến thức về kỹ thuật sản xuất gạo, kỹ thuật sản xuất tinh bột, kỹ thuật sản xuất bánh mì, kỹ thuật sản xuất mì sợi;
  • Có kiến thức về kỹ thuật làm lạnh thực phẩm, quy trình công nghệ sản xuất đồ hộp từ lúc tiếp nhận nguyên liệu đến khi ra thành phẩm, quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm đồ hộp truyền thống; Có kiến thức về nguyên liệu trong quá trình lên men rượu, bia. Công nghệ chế biến các loại rượu, bia và nước giải khát,…

Kiến thức bổ trợ

  • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A;
  • Có trình độ tin học tương đương trình độ A, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ tốt cho công việc.

KỸ NĂNG

  • Vận hành, xử lý sự cố cơ bản các thiết bị trong công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm;
  • Điều hành kỹ thuật tại các kho bảo quản nông sản thực phẩm của các nhà máy xí nghiệp, các cơ quan bảo quản sản phẩm của các công ty hoặc các kho bảo quản tàu viễn dương;
  • Thiết kế và điều hành kỹ thuật chế biến thực phẩm tại các phân xưởng, các nhà máy xí nghiệp;
  • Điều hành kỹ thuật, quầy trưởng tại các quầy nông sản thực phẩm tươi sống và an toàn vệ sinh tại các siêu thị;
  • Phân tích, kiểm tra, giám định chất lượng nông hải sản thực phẩm tại phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) của nhà máy, xí nghiệp, công ty giám định nông hải sản thực phẩm.

THÁI ĐỘ

  • Có thái độ cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
  • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Thực hiện công việc chuyên môn của nhân viên kỹ thuật:

  • Làm kiểm hóa viên tại các trạm hải quan cửa khẩu sân bay, hải cảng biên giới về kiểm tra chất lượng nông hải sản thực phẩm xuất nhập khẩu;
  • Đảm nhận các công việc tại các công ty xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc, nông sản, thủy sản, thực phẩm (hoa quả, đồ hộp, thịt, sữa, cá, tôm, bia, rượu, dầu ăn, mía đường, nước giải khát, trà, điều, cà phê,  ca cao, v.v…);
  • Là nhân viên trên các dây chuyền công nghệ hay phòng kỹ thuật của các công ty nhà máy xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, các viện nghiên cứu thuộc chuyên ngành công nghệ và các ngành liên quan, các công ty buôn bán hóa chất và máy móc thiết bị cho phòng thí nghiệm chế biến và bảo quản thực phẩm hoặc nhà máy thực phẩm;
  • Tự làm chủ các cơ sở sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

  • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
  • Có thể tiếp tục học chương trình liên thông lên cao đẳng và đại học;
  • Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH DƯỢC SĨ

Mã số: 42720401

KIẾN THỨC:
Kiến thức chung

 •  Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững nguyên nhân, triệu chứng chính, thuốc điều trị và cách phòng một số bệnh thường gặp;
 • Mô tả đặc điểm hình thái, bộ phận dùng, cách thu hái, hoạt chất chính, công dụng, cách dùng và bảo quản các cây, con làm thuốc;
 • Nắm vững khái niệm, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật bào chế các dạng thuốc thông thường;
 • Nắm vững những nội dung cơ bản của các quy chế, chế độ, chính sách về quản lý, sản xuất, bảo quản, cung ứng nhằm giúp cho việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý;
 • Nắm vững những kiến thức cần thiết khi sử dụng các thuốc, đặc biệt thuốc kháng sinh, vitamin, kháng viêm, thuốc dùng điều trị bệnh đường hô hấp, tiêu hóa;
 • Nắm vững nguyên tắc chung và một số phương pháp kiểm nghiệm thuốc ghi trong Dược điển Việt Nam;
 • Nắm vững những phương pháp bảo quản các dạng thuốc và các loại dụng cụ y tế thông dụng;
 • Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng như: GMP, GLP, GSP, GDP, GPP,… để quản trị sản xuất một cách hiệu quả.

Kiến thức bổ trợ

 • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A, có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Dược;
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ cho công việc.

KỸ NĂNG:   

 • Sử dụng thành thạo kính hiển vi để kiểm nghiệm được các vị thuốc đã cắt vụn hoặc tán thành bột, phát hiện sự nhầm lẫn hay giả mạo;
 • Pha được một số dung dịch chuẩn độ và tiến hành định tính, định lượng một số dung dịch, hóa chất, thuốc thành phẩm;
 • Xử lí được một số bệnh cấp cứu thông thường;
 • Hướng dẫn trồng và sử dụng an toàn, hợp lý được một số cây thuốc, vị thuốc thông thường;
 • Bào chế được một số công thức thuốc theo đúng quy trình;
 • Hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu tại cộng đồng, đảm bảo hợp lý, an toàn;
 • Kiểm nghiệm được một số dược liệu, nguyên liệu và dạng thuốc thông dụng.

THÁI ĐỘ

 • Có ‎ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ‎‎ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực. 

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Thực hiện công việc chuyên môn tại:

 • Các cơ sở y tế: trung tâm kiểm nghiệm; trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở y tế ngành (giám định y khoa, y tế cơ quan), các trạm y tế xã, phòng khám khu vực, khoa Dược các bệnh viện huyện, tỉnh;
 • Các công ty Dược: Tổ trưởng tổ sản xuất thuốc viên, thuốc nước-IPC (kiểm tra giữa quá trình), Kiểm tra chất lượng (QC), đảm bảo chất lượng (QA), phòng kinh doanh (trình dược), hệ thống phân phối (hành nghề y tế tư nhân dưới dạng: Đại lý thuốc - Quầy thuốc).

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Có thể tiếp tục học chương trình liên thông lên cao đẳng và đại học;
 • Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Mã số: 42720501

 KIẾN THỨC
Kiến thức chung:

 • Nắm vững các môn giáo dục chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao trình độ phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết, có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành :

 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật điều dưỡng, để chăm sóc người bệnh đạt chất lượng cao;
 • Thể hiện tốt phẩm chất, đạo đức của người cán bộ y tế đúng theo lời dạy của Bác Hồ          “Lương y phải như từ mẫu”;
 • Phát hiện triệu chứng bất thường của bệnh báo cáo bác sĩ xử trí kịp thời cứu sống bệnh nhân;
 • Có kiến thức về giải phẫu và sinh lý bình thường của con người để hiểu và vận dụng được chức năng vai trò nhiệm vụ của người điều dưỡng trong công tác chăm sóc người bệnh toàn diện;
 • Có kiến thức về vô khuẩn nội khoa, vô khuẩn ngoại khoa, từ đó vận dụng vào trong chăm sóc để đạt hiệu quả cao;
 • Hiểu và thực hiện đúng các quy trình chăm sóc người bệnh toàn diện;
 • Có kiến thức về nhiễm khuẩn bệnh viện để phòng ngừa nhiễm khuẩn chéo cho người bệnh;
 • Có kiến thức về bệnh học, triệu chứng bệnh, biến chứng các bệnh hệ nội, ngoại, nhi, nhiễm, sản, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt,… để lập kế hoạch chăm sóc người bệnh toàn diện;
 • Có kiến thức về hệ thống tổ chức y tế các cấp;
 • Vận dụng kiến thức đã học về vật lý trị liệu thực hiện chăm sóc người bệnh nhằm hạn chế các di chứng, giúp mau chóng phục hồi sức khoẻ;
 • Vận dụng kiến thức đã học để hướng dẫn các thai phụ làm mẹ an toàn, nuôi con khoẻ dạy con ngoan;
 • Có kiến thức về tâm lý, kỹ năng giao tiếp để chống phiền hà cho người bệnh;
 • Có kiến thức về thuốc, an toàn vệ sinh thực phẩm để sử dụng thuốc hợp lý, an toàn cho người bệnh.

 Kiến thức bổ trợ:

 • Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A, có thể đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng;
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A, biết cách khai thác thông tin trên mạng internet phục vụ cho công việc.

KỸ NĂNG

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Vận hành thành thạo các trang thiết bị y tế cấp cứu bệnh nhân.

 THÁI ĐỘ

 • Có ‎ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ‎‎ ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực. 

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Thực hiện công việc chuyên môn:

 • Đảm nhận các công việc tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, bệnh nhân ở phòng khám, trực tiếp chăm sóc người bệnh đang điều trị tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện;
 • Đảm nhận các công việc phụ giúp bác sĩ trong các cuộc phẫu thuật tại phòng mổ đa khoa, chuyên khoa,…

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Có thể tiếp tục học chương trình liên thông lên cao đẳng và đại học;
 • Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH PHÁP LUẬT

KIẾN THỨC:

 • Nắm vững những quy định về các luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
 • Có những hiểu biết cơ bản về những quy định của pháp luật về các lĩnh vực: lập pháp, tư pháp, hành pháp và các lĩnh vực liên quan đến đời sống xã hội hằng ngày như: thương mại, lao động, đất đai, dân sự, hành chính, các thủ tục hành chính, quản lý hộ tịch, soạn thảo các hợp đồng, chứng thực, công tác hòa giải và biết vận dụng vào thực tế công tác.
 • Đạt trình độ tương đương cấp độ A  tiếng Anh;
 • Đạt trình độ tương đương cấp độ A về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật cho nhân dân.
 • Đăng ký và quản lý hộ tịch như: đăng ký kết hôn; đăng ký khai sinh, khai tử; nhận con nuôi; giám hộ;…
 • Soạn thảo các văn bản hành chính, hợp đồng, các loại đơn thư,…
 • Tư vấn pháp lý về các lĩnh vực dân sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình, …tại cơ sở.
 • Thực hiện công tác chứng thực, hòa giải tại cơ sở.
 • Tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP

 • Thái độ làm việc nghiêm túc, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.
 • Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
 • Khiêm tốn, hòa nhã, có ý thức phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của cơ quan, tổ chức.

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Pháp luật, người tốt nghiệp có thể công tác:

 • Trong các cơ quan Nhà nước, Tòa án, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan tư pháp cấp xã, cấp huyện,…
 • Phòng Pháp chế, phòng Hành chính của các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp,…

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP:

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tham dự các khóa học chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Có khả năng nghiên cứu và tiếp tục học tập ở trình độ Cao đẳng hoặc Đại học Luật.
   

Ngày đăng: 08/06/2011