Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

QUYẾT ĐỊNH: Ban Hành Quy Chế Đào Tạo Đại Học và Cao Đẳng Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ

Download QUYẾT ĐỊNH: Ban Hành Quy Chế Đào Tạo Đại Học và Cao Đẳng Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ (Thong tu hop nhat QD43 va TT57)

Download QUY CHẾ: Đào Tạo Đại Học và Cao Đẳng Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ (VB HN QC43 va TT 57)


Ngày đăng: 03/07/2017