Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

CHUẨN ĐẦU RA - TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

NỘI DUNG

1.    NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

2.    NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

3.    NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC

4.    NGÀNH KẾ TOÁN

5.    NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG

6.    NGÀNH TIẾNG ANH – TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

7.    NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

8.    NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ

9.    NGÀNH DƯỢC, C.NGÀNH Q.LÝ & CUNG ỨNG THUỐC

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin và chuyên sâu về tin học ứng dụng;
 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất;
 • Nắm vững các kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính và hệ điều hành;
 • Biết lập trình và khai thác các phần mềm ứng dụng;
 • Có khả năng thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống thông tin;
 • Biết thiết kế Website và lập trình trên nền Web;
 • Vận dụng được các kiến thức về an toàn thông tin và an ninh hệ thống mạng;
 • Biết sử dụng và khai thác các kiến thức về mạng máy tính vào thực tế;
 • Biết và vận dụng được luật Công nghệ thông tin trong hành nghề.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh kỹ thuật chuyên ngành tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ thông tin, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;
 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Biết khai thác, sử dụng, cài đặt thành thạo các phần mềm thiết kế đồ hoạ, thiết kế Web;
 • Chẩn đoán được lỗi phần cứng, lắp đặt, bảo trì và thay thế các thành phần của hệ thống máy tính;
 • Phân tích, thiết kế, lắp đặt và quản trị hệ thống mạng trong các cơ quan và doanh nghiệp;
 • Phân tích và xây dựng hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu;
 • Thiết kế Website và phát triển ứng dụng trên nền Web.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ. Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Làm việc như một kỹ sư thực hành hay cán bộ kỹ thuật tại:

 • Các nhà máy sử dụng các dây truyền sản xuất, lắp ráp máy tính;
 • Các cơ quan, công ty sản xuất, gia công phần mềm tin học;
 • Các công ty tư vấn, thiết kế, quản trị mạng và Web.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Nghiên cứu triển khai các lĩnh vực ứng dụng tin học vào thực tế.

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức nền tảng về công nghệ điện và kiến thức chuyên sâu về công nghệ kỹ thuật điện-điện tử;
 • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất;
 • Nắm vững cấu tạo, đặc tính kỹ thuật và giải thích được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện- điện tử, các hệ thống tự động điều khiển;
 • Tính toán, thiết kế cung cấp điện, trang bị điện cho các quy trình công nghệ, các hệ thống điện, tự động điều khiển cơ bản trong công nghiệp và dân dụng, áp dụng được các kiến thức này vào thực tế;
 • Tính toán, thiết kế các thiết bị và hệ thống điện tử cơ bản như: điện tử tương tự, xung số, PLC, vi điều khiển và áp dụng được các kiến thức này vào thực tế;
 • Hiểu và giải thích được nguyên lý hoạt động của hệ thống phát thanh, truyền hình, cơ sở truyền dữ liệu.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC; đọc hiểu tài liệu tiếng Anh kỹ thuật chuyên ngành điện- điện tử;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành công nghệ kỹ thuật điện điện tử, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;
 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, các hệ thống điện- điện tử trong công nghiệp và dân dụng;
 • Vận hành các thiết bị điện cơ bản trong các nhà máy điện, trạm biến áp;
 • Thiết kế, vẽ và mô phỏng mạch điện-điện tử trên máy tính;
 • Lập trình PLC, vi điều khiển;
 • Vận hành, sửa chữa được các hệ thống phát thanh, truyền hình cơ bản.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ. Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Làm việc như một kỹ sư thực hành hay cán bộ kỹ thuật:

 • Đảm nhận các công việc lắp đặt, thiết kế, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và hệ thống điện-điện tử trong công nghiệp và dân dụng;
 • Làm việc trong phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, đài truyền thanh- truyền hình.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Nghiên cứu triển khai các ứng dụng của ngành điện-điện tử trong thực tế.

 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC


KIẾN THỨC
Kiến thức chung:

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành:

 • Có kiến thức cơ bản về ngành Hóa học;
 • Có kiến thức chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học;
 • Hiểu biết về các quy trình sản xuất cơ bản trong các nhà máy : sản xuất xà phòng, các chất tẩy rửa tổng hợp, sản xuất phân bón …
 • Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy móc, thiết bị cơ bản trong ngành công nghệ kỹ thuật hóa học để vận hành, khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất của máy;
 • Có kiến thức về các hệ thống quản lý chất lượng như : ISO, GMP, HCCAP, TQM, SA8000… để quản trị sản xuất một cách hiệu quả.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành công nghệ kỹ thuật hóa học;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiển ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;
 • Xây dựng kế hoạch sản xuất, lập dự án, điều hành và quản lý công nghệ, kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghệ kỹ thuật hóa học;
 • Đọc và phân tích được các bản vẽ kỹ thuật : bản vẽ mặt bằng nhà máy, phân xưởng, thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất hóa học; tính toán, thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm soát được dây chuyền công nghệ, hệ thống máy – thiết bị trong sản xuất hóa học;
 • Vận hành được các loại thiết bị của ngành công nghiệp hóa chất như phân bón, xi măng, chất hoạt động bề mặt, mỹ phẩm, gạch ngói, gốm sứ…
 • Đọc, dịch và hiểu các tài liệu hướng dẫn sử dụng của các dây chuyền sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hóa chất.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ. Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP.
Làm việc như một kỹ sư thực hành hay cán bộ kỹ thuật:

 • Là cán bộ điều hành các dây chuyền công nghệ hay phòng kỹ thuật của các công ty, nhà máy, xí nghiệp sản xuất hóa chất như xi măng, gốm sứ, nhuộm, chất dẻo, cao su, chất hoạt động bề mặt, thủy tinh, nhựa, phân bón, thuốc trừ sâu, phẩm màu…
 • Là cán bộ kỹ thuật trong các viện nghiên cứu, các trung tâm chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực hóa chất; Là nhân viên các công ty buôn bán hóa chất và máy móc thiết bị cho phòng thí nghiệm hóa hoặc nhà máy hóa chất công nghiệp;
 • Là cán bộ quản lý chất lượng (QC) và đảm bảo chất lượng (QA).

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn;
 • Nghiên cứu triển khai các ứng dụng của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học trong thực tế.

 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
 NGÀNH KẾ TOÁN

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững các kiến thức chung về kinh tế, tài chính- tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán như: nguyên lý kế toán, các quy định về hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam;       
 • Nắm vững nội dung văn bản Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Nắm vững các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán-kiểm toán;
 • Có hiểu biết và vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
 • Có khả năng xử lý về mặt kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực hiện chức năng kế toán tổng hợp tại đơn vị sản xuất kinh doanh hoặc cơ quan sự nghiệp;
 • Có khả năng lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính.

Kiến thức bổ trợ

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực kế toán trong quá trình tác nghiệp;
 • Lập, kiểm tra, phân loại và xử lý các loại chứng từ kế toán;
 • Phân tích được tình hình kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;
 • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán doanh nghiệp;
 • Soạn thảo báo cáo kế toán tài chính, báo cáo thuế và trình bày ý tưởng mạch lạc, thuyết phục;
 • Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc đưa ra các quyết định về quản trị nội bộ của lãnh đạo các cấp;
 • Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm;
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên môn kế toán thông dụng.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác;
 • Tuân thủ các quy định của Luật kế toán, tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
 • Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp; hợp tác, thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp; năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP 
Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành kế toán có đủ năng lực để được bố trí làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp và các định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng, công ty chứng khoán, ...).

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.


 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức chung về quản trị văn phòng, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng trong các cơ quan, các phương pháp và biện pháp quản lý thông tin, quản lý tài sản của cơ quan, quản lý lao động trong văn phòng, đổi mới và hiện đại hóa văn phòng;
 • Nắm vững những kiến thức cơ bản về vai trò của quản trị nhân sự trong cơ quan, tổ chức, chiến lược của tổ chức và quản lý nhân sự, tuyển chọn và bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo và phát triển nhân lực, thù lao và các phúc lợi dịch vụ cho người lao động, các quan hệ lao động và những vấn đề có liên quan;
 • Thực hiện được quy trình nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan, quản lý văn bản đi, quản lý văn bản đến, lập hồ sơ hiện hành của cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu;
 • Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc khoa học và độc lập;
 • Sử dụng được các thiết bị thông dụng trong văn phòng như tổng đài điện thoại, máy fax, máy photocopy, máy chiếu…
 • Khai thác, sử dụng và quản lý tài liệu lưu trữ. Có khả năng trợ giúp các bộ phân liên quan để tổ chức các sự kiện của đơn vị;
 • Sử dụng được phần mềm tin học trong công tác lưu trữ, lựa chọn thông tin, xử lý thông tin của tài liệu lưu trữ, quản lý và truy tìm tài liệu lưu trữ;
 • Tập hợp tài liệu, cung cấp được thông tin cần thiết, hỗ trợ cho lãnh đạo điều hành công việc;
 • Soạn thảo các loại thư tín thương mại, các loại văn bản như quyết định, thông báo, công văn,...;
 •  Xây dựng kế hoạch và tổ chức được một cuộc họp, hội nghị hay một sự kiện của đơn vị; chuẩn bị cho chuyến đi công tác của lãnh đạo;
 • Quản trị được công tác hành chính văn phòng ở một đơn vị có quy mô cỡ nhỏ và vừa.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ. Sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp. Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực;

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Thư ký văn phòng, Trợ lý giám đốc trong đơn vị có quy mô vừa và lớn;
 • Phụ trách công tác hành chính văn phòng trong đơn vị có quy mô nhỏ và vừa;
 • Lưu trữ viên trong các Trung tâm lưu trữ cấp tỉnh trở lên;

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.


 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH TIẾNG ANH – TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức ngôn ngữ, thương mại Anh-Mỹ để ứng dụng trong công tác chuyên môn;
 • Có khả năng thực hành các kỹ năng Tiếng Anh;
 • Có khả năng thích ứng cao về ngoại ngữ ứng dụng trong giao tiếp;
 • Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, thương mại;
 • Có kiến thức tổng quát về kế toán, văn phòng.

Kiến thức bổ trợ

 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng;
 • Thành thạo các kỹ năng về tin học văn phòng.

KỸ NĂNG

 • Có khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, làm việc độc lập. Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành tiếng Anh thương mại, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận;
 • Có kỹ năng thuyết trình và làm việc theo nhóm;
 • Có các kỹ năng về thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu;
 • Thông thạo các kỹ năng văn phòng;
 • Có kỹ năng biên-phiên dịch tiếng Anh thương mại;
 • Có kỹ năng xử lý các văn bản, tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh thương mại.

  THÁI ĐỘ

 • Có ý thức cộng đồng, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tôn trọng nội quy cơ quan, doanh nghiệp;
 • Luôn yêu nghề, có tinh thần cầu tiến, nhiệt tình trong công việc, tích cực học tập nâng cao trình độ; sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp; tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng làm việc như một điều phối viên cho các công việc liên doanh, liên kết giữa Việt Nam và các nước sử dụng tiếng Anh;
 • Có năng lực làm việc tại các công ty liên doanh về giao dịch thương mại, kế toán, làm công tác biên - phiên dịch thương mại.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề có sử dụng tiếng Anh để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
 NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, học tập nâng cao trình độ chuyên ngành;
 • Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết; có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm vững các kiến thức chung về kinh tế-xã hội, luật kinh tế, tài chính, tiền tệ;
 • Nắm vững các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, kinh doanh tiền tệ ngân hàng như: tài chính- tiền tệ, tài chính quốc tế, nghiệp vụ ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro nhân hàng, kế toán ngân hàng, tín dụng, thanh toán, thị trường tài chính,...
 • Có khả năng thực hành các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn: Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp; thẩm định dự án đầu tư, hồ sơ tín dụng; hạch toán kế toán; thanh toán nội địa và quốc tế; tác nghiệp trên thị trường tài chính.

Kiến thức bổ trợ

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực tài chính-ngân hàng trong quá trình xử lý công việc chuyên môn;
 • Tìm kiếm, phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn;
 • Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm;
 • Soạn thảo báo cáo, trình bày ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;
 • Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm dịch vụ tài chính-ngân hàng;
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm chuyên môn thông dụng.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, chính xác;
 • Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, nội quy cơ quan;
 • Có lối sống lành mạnh và kỷ luật cao trong công việc; năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng; hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP
Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành tài chính-ngân hàng có đủ năng lực để được bố trí làm việc tại: các định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại; công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; công ty chứng khoán; quỹ đầu tư; quỹ tín dụng; quỹ bảo hiểm) và các đơn vị sản xuất kinh doanh.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng tự học và nghiên cứu để nâng cao trình độ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên đại học và trình độ cao hơn;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

 


CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
 NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ

KIẾN THỨC
Kiến thức chung
       Đào tạo Cử nhân Cao đẳng ngành Dịch vụ pháp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ cao đẳng; bước đầu có định hướng chuyên sâu và rèn luyện kỹ năng thực hành để có thể giải quyết những vấn đề thông thường trong lĩnh vực pháp luật và dịch vụ pháp lý; có khả năng nghiên cứu để tiếp tục nâng cao trình độ và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Kiến thức chuyên ngành

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật
 •  Phân tích và biết vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, các nhiệm vụ khác có liên quan đến pháp luật;

Kiến thức bổ trợ

 • Có kiến thức tiếng Anh tương đương TOEIC 350
 • Có kiến thức Tin học tương đương trình độ A.
 • Có kỹ năng giao tiếp cộng đồng tốt.

KỸ NĂNG

 • Kỹ năng thực hành, khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý cơ bản đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh, thương mại và quản lý nhà nước;    
 • Kỹ năng thực hiện các công tác liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, văn phòng luật sư, văn phòng  công chứng; công tác tư pháp - hộ tịch, công chứng, chứng thực..
 • Khả năng tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký, thành lập các loại hình doanh nghiệp; trình tự, thủ tục và hướng giải quyết các tranh chấp xảy ra liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, kết hôn, ly hôn, lao động, mua bán hàng hóa, sở hữu tài sản, thừa kế tài sản, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng…
 • Soạn thảo và kiểm tra tính pháp lý của các loại văn bản pháp quy do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành cũng như có được khả năng tư vấn và soạn thảo các loại hợp đồng, văn bản hành chính và các loại đơn, thư..
 • Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu giải quyết các khiếu nại tố cáo.

THÁI ĐỘ

 • Trung thực, khách quan, tôn trọng, ý thức phục vụ nhân dân;
 • Luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 • Luôn tận tâm với công việc vì quyền và lợi ích của công dân, của khách hàng
 • Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó tự học tập và sáng tạo trong công tác; khiêm tốn và có ý thức phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của cơ quan, tổ chức.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP
       Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận được những vị trí công tác cụ thể như sau:

 • Cán bộ tư pháp của UBND các cấp.
 • Cán bộ tư pháp, pháp chế của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - chính trị xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp
 • Nhân viên tư vấn pháp lý tại Văn phòng Luật sư, Công ty tư vấn Luật, Trung tâm cung cấp dịch vụ pháp lý, Văn phòng công chứng.
 • Cán bộ phòng Tổ chức, quản lý nhân sự của doanh nghiệp.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP: Cử nhân ngành Dịch vụ pháp lý có trình độ kiến thức chuyên môn đủ khả năng để:

 • Tiếp tục học liên thông lê trình độ đại học;
 • tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề về pháp luật để cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.
   


CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
  NGÀNH DƯỢC, CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ VÀ CUNG ỨNG THUỐC

 

KIẾN THỨC
Kiến thức chung
      Đào tạo người Dược sĩ trình độ cao đẳng, chuyên ngành quản lý và cung ứng thuốc có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về dược để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên ngành; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức khoa học cơ bản và d¬ược học cơ sở;
 • Có kiến thức cơ bản và chuyên môn về dược, kiến thức vững về chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc;
 • Nắm vững chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong điều kiện chuyên môn cụ thể; Nắm vững và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan đến lĩnh vực hoạt động chuyên ngành;
 • Hiểu biết về tổ chức y tế, các mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về dược; các mô hình công ty sản xuất kinh doanh thuốc; mô hình quản lý chất lượng thuốc liên quan đến hoạt động nghề nghiệp.

Kiến thức bổ trợ

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Dược;
 • Đạt trình độ Tin học trình độ A.

KỸ NĂNG

 • Thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ dược liên quan đến quản lý, tồn trữ và cung ứng thuốc tại khoa Dược bệnh viện, công ty cung ứng thuốc;
 • Triển khai và thực hiện đúng các hướng dẫn về Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và Thực hành tốt nhà thuốc (GPP);
 • Áp dụng được những quy định của luật dược đối với các lĩnh vực kinh doanh thuốc và các văn bản hướng dẫn hành nghề kinh doanh thuốc;
 • Hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả;
 • Thực hiện các nghiệp vụ về dược trong phạm vi nhiệm vụ đư¬ợc giao;
 • Hướng dẫn về chuyên môn cho các cán bộ dược có trình độ thấp hơn.

THÁI ĐỘ

 • Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân;
 • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;
 • Trung thực, khách quan, có tinh thần học tập vươn lên;
 • Coi trọng kết hợp y - dược học hiện đại với y - dược học cổ truyền.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU TỐT NGHIỆP

 • - Các khu vực quản lý dược của Nhà nước và tư nhân;
 • - Các cơ sở y tế ngành; Trung tâm y tế dự phòng; Các trạm y tế xã/phường;
 • - Phòng khám khu vực, khoa Dược các bệnh viện huyện, tỉnh;
 • - Các công ty Dược: làm việc tại công ty dược, hệ thống phân phối (hành nghề y tế tư nhân dưới dạng: Đại lý thuốc – Quầy thuốc).

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP: Cử nhân ngành Dược, chuyên ngành quản lý và cung ứng thuốc có trình độ kiến thức chuyên môn đủ khả năng để:

 • Tiếp tục học các chương trình liên thông lên đại học;
 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề Dược để cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.
   

Ngày đăng: 08/06/2011