banner

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG

Được thành lập vào ngày 19 tháng 12 năm 2009 đánh dấu bước phát triển mới cho phong trào Sinh viên trong toàn trường, mở ra một giai đoạn phát triển mới qua sự nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và sinh viên trong trường. Khác với việc Bầu cử Ban chấp hành của Đoàn, Đại hội Hội sinh viên trường tiến hành hiệp thương Ban chấp hành và nhất trí những thủ lĩnh Hội là Đảng viên, Ban cán sự Đoàn – Hội – Lớp ưu tú được giới thiệu từ các  Chi đoàn, Chi hội trong trường, Ban chấp hành với 17 thành viên, 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch. Với khẩu hiệu “Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương làm theo lời Bác rèn đức luyện tài, chủ động tiếp thu kiến thức để hội nhập phát triển”.

Xem Giới thiệu . . . .


Ngày đăng: 22/07/2010