Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

THAM GIA TÌNH NGUYỆN VIÊN FESTIVAL GỐM SỨ VIỆT NAM 2010

            Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-TĐ ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Hội sinh viên tỉnh Bình Dương về việc tham gia phục vụ Festival gốm sứ Việt Nam – Bình Dương năm 2010;

             Nhằm giúp các bạn Sinh viên thể hiện khả năng hiểu biết về văn hóa Việt Nam, khả năng ngoại ngữ, tinh thần tình nguyện và khả năng giao tiếp…Hội sinh viên trường thông báo nội dung đăng ký tham gia như sau

   Xem tiếp . . .


Ngày đăng: 27/07/2010