Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo

 1. Trưởng phòng: GVC, Th.S : Trần Thanh Vũ,

            Điện thoại:0983 538 910            Email: ttvu@ktkt.edu.vn    

 1. Phó phòng: Th.S: Đỗ Thị Ý Nhi
  Điện thoại:  0919 520 520         Email: dothiynhi@ktkt.com

Tổ quản lý hồ sơ:

 • Bộ phận quản lý hồ sơ hệ trung cấp CNCQ, trung cấp nghề;

Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Trung cấp lên Đại học,
Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học
                - CN. Mai Thị Kim Cúc
                - Email: mtkcuc@ktkt.edu.vn

 • Bộ phận quản lý hồ sơ hệ Cao đẳng, Đại học, Cao đẳng nghề

            Liên thông Cao đẳng lên Đại học
            - CN. Nguyễn Văn Tùng
            - Email:  nvtung@ktkt.edu.vn

Tổ thanh toán thù lao chấm bài:

 1. CN. Nguyễn Thị Như Phượng
  Email: ntnphuong@ktkt.edu.vn    
 2. CN. Bùi Cẩm Tú
  Email: bctu@ktkt.edu.vn

Tổ nghiệp vụ đào tạo:

 • Bộ phận tiếp nhận đơn của HSSV và giảng viên
  1. CN. Bùi Cẩm Tú 
  Email: bctu@ktkt.edu.vn
            
  2. Th.S. Lê Văn Nghĩa
  Email: lvnghia@ktkt.edu.vn  
   
 • Bộ phận phát bằng – chứng chỉ
  1. CN. Nguyễn Thị Như Phượng 
  Email: ntnphuong@ktkt.edu.vn

  2. CN. Bùi Cẩm Tú
  Email: bctu@ktkt.edu.vn
         
 • Bộ phận theo dõi thời khoá biểu – Phòng học
  1. CN. Trịnh Văn Thông                
  Email: tvthong@ktkt.edu.vn     

  2. Lê Văn Nghĩa
  3. Nguyễn Thị Như Phượng
  4. Bùi Cẩm Tú
   
 • Lịch đưa đón giảng viên
  1. CN. Nguyễn Thị Như Phượng
  Email: ntnphuong@ktkt.edu.vn
   
 • Bộ phận nhận đề thi – bài thi - bảng điểm
  1. Th.S. Lê Văn Nghĩa        
      Email: lvnghia@ktkt.edu.vn

  2. CN. Bùi Cẩm Tú
      Email: bctu@ktkt.edu.vn
 • Bộ phận liên kết với các Trường
  1. ThS Đỗ Thị Ý Nhi        
       Email: dothiynhi@ktkt.edu.vn

  2. CN. Trần Thị Minh Uyên    
       Email: ttmuyen@ktkt.edu.vn

  3/. Th.S. Lê Văn Nghĩa
       Email: lvnghia@ktkt.edu.vn

Ngày đăng: 16/07/2012