banner

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT THI NGÀY 24-25 THÁNG 12 NĂM 2016

 Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương công bố kết quả thi tuyển liên thông ngày 24 và 25 tháng 12 năm 2016.

+ Ngành Kỹ Thuật Điện, Điện Tử, Liên Thông từ Cao Đẳng lên Đại Học -> Trang 1, Trang 2

+ Ngành Kế Toán, Liên Thông từ Cao Đẳng lên Đại Học -> Trang 1, Trang 2

+ Ngành Kế Toán, Liên Thông từ Trung Cấp lên Đại Học -> Trang 1, Trang 2

+ Ngành Dược, Liên Thông từ Trung Cấp lên Cao Đẳng -> Trang 1, Trang 2


Ngày đăng: 13/01/2017