Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner
  Địa Chỉ: Số 530 ĐL Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  Điện Thoại: 0650 390457 (CS1A) - 3901731 (CS2A)
  Email: phongkhtc.dkb@moet.edu.vn

Trưởng Phòng: Lê Thị Bích Thủy
Email: ltbthuy@ktkt.edu.vn
Điện thoại: 0918.774.681