Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner
QUI CHẾ PHÒNG KHẢO THÍ QUI TRÌNH PHÒNG KHẢO THÍ
  Địa Chỉ: Số 530 ĐL Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  Điện Thoại: 06503.901.145
  Email: phongktkd.dkb@moet.edu.vn

Phó Trưởng Phòng: Đỗ Thắng
Email: dthang@ktkt.edu.vn
Điện thoại: 0918.832.166