Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Phương Thủy được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Phương Thủy được Bộ GD&ĐT cho phép tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT.

/FileUploads/Article/Content/Avatar/04eb4da6705340a997c8f2dfb1545e83.jpeg