Thông báo chiêu sinh lớp Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao năm 2021

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc, cán bộ viên chức, công chức được học tập nâng cao trình độ về tin học theo quy định chuẩn năng lực CNTT tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày11/3/2014. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ Phương Thủy thông báo chiêu sinh lớp Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao năm 2021