Công khai mẫu phôi bằng tốt nghiệp

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương (ĐH KTKT BD) công bố mẫu phôi văn bằng giáo dục đại học của Nhà trường (gồm có phôi bằng Thạc sĩ, phôi bằng Cử nhân, phôi bằng Kỹ sư, phôi bằng Dược sĩ) cấp cho người học từ ngày 29/11/2020 theo thông tư 21/2019/TT-BDGĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo và QĐ số 158/QĐ-ĐHKTKT ngày 03 tháng 10 năm 2020 của Hiệu Trưởng trường ĐH KTKT BD về việc ban hành mẫu văn bằng giáo dục đại học của trường ĐH KTKTBD.