Thông tin việc làm

Kỹ Sư An Toàn Thông Tin
NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - MB BANK

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư An Toàn Thông Tin

Số lượng: Không giới hạn

Yêu cầu:

- Xây dựng & Quản lý Chính sách, qui định, quy trình, hướng dẫn các văn bản liên quan đến ATTT theo yêu cầu quản lý của MB.
- Kiểm soát. đánh giá tuân thủ các Qui trình, qui định của MB theo các văn bản quản lý của NHNN, Bộ ngành về quản lý các hệ thống thông tin, đảm bảo An ninh thông tin.
- Lập kế hoạch , triển khai đánh giá tuân thủ các vi phạm ATTT nội bộ Khối CNTT theo các qui định đã ban hành.
- Tham gia phát triển, triển khai và truyền thông chương trình nâng cao nhận thức về an ninh;
- Xác định kiến ​​trúc an ninh, đưa ra yêu cầu kiểm soát và đánh giá rủi ro cho các chương trình, dự án và các cải tiến lớn;
- Triển khai và điều phối đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về An toàn thông tin
- Giám sát việc đánh giá, kiểm tra an toàn source code
- Thực hiện giám sát, quản lý hệ thống định danh tập trung

Chế độ:

- Du lịch hàng năm, Khám sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và người thân
- Được làm việc với các hệ thống hiện đại, tiên tiến nhất thị trường
- Thưởng xếp loại thực hiện công việc 6 tháng/lần, thưởng các ngày lễ tết trong năm

Hình ảnh doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm việc làm đang tuyển dụng:
Gửi tin nhắn trực tuyến