Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương đồng hành cùng BETU

Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, với sứ mệnh phục vụ cộng đồng, người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp Bình Dương, trung tâm Sáng kiến cộng đồng và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương, đã định hướng phát triển thành đầu mối then chốt trong việc thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực, đồng thời không ngừng đổi mới sáng tạo để hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và bền vững tại Bình Dương, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho cá nhân, cộng đồng, nhà đầu tư và doanh nghiệp một cách linh hoạt và nhanh chóng.

Năm 2020 sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia

Năm 2020 sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, thay vào đó sẽ là kỳ thi tốt nghiệp THPT. Kỳ thi này diễn ra trong 1,5 ngày; Kết quả được lấy để xét tốt nghiệp và có thể dùng cho tuyển sinh ĐH, CĐ.

Gửi tin nhắn trực tuyến