Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 01/4 đến 15/4/2020

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương chỉ đạo:

1. Tạm ngưng các hoạt động, giao dịch ... của trường từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị tiến hành kiểm tra toàn diện về cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy... nhằm đảm bảo an toàn; tiến hành niêm phong phòng và bàn giao với lực lượng bảo vệ theo đúng quy định.

3. Sau khi hoạt động trở lại: Các đơn vị nhận bàn giao từ đội bảo vệ nhà trường. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác (nhất là các khoa và phòng Quản lý đào tạo cần tập trung vào kế hoạch phân công giảng dạy của giảng viên, vận hành thời khóa biểu, các công tác chuẩn bị phối hợp với các đơn vị để tổ chức lớp học) học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 02/KH-ĐHKTKT ngày 03/2/2020 của Hiệu trưởng về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Bình Dương về tình hình diễn biến của dịch bệnh để kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả./.

Có thể bạn quan tâm

Gửi tin nhắn trực tuyến