BETU điều chỉnh, bổ sung phương thức xét tuyển Đại học chính quy 2020

THÔNG BÁO
V/v ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2020

Năm 2020, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) dự kiến tuyển sinh 1.250 chỉ tiêu với 09 ngành đào tạo trình độ Đại học chính quy, trong đó có 04 phương thức xét tuyển. Cụ thể như sau:

PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển bằng học bạ (70% tổng chỉ tiêu)

LINK ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN: https://forms.gle/ScMHbGCbEocT8mQZ9

- Thực hiện xét tuyển theo 06 phương án (A, B, C, E, F, G) sau đây:

✔️ Phương án A: Điểm trúng tuyển: D>= 18; với D = D1 + D2 + D3 + ưu tiên (KV, ĐT).
Trong đó:
D1 = Điểm TB lớp 10;
D2 = Điểm TB lớp 11;
D3 = Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 của tổ hợp 03 môn xét tuyển / 3

✔️ Phương án B: Điểm trúng tuyển: D>= 18; với D = D1 + D2 + D3 + ưu tiên (KV, ĐT).
Trong đó:
D1 = Điểm trung bình năm học lớp 10;
D2 = Điểm trung bình năm học lớp 11;
D3 = Điểm trung bình học kỳ 1 năm học lớp 12.

✔️ Phương án C: Điểm trúng tuyển: D>= 18; với D = D1 + D2 + D3 + ưu tiên (KV, ĐT).
Trong đó:
D1 = Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 môn 1 của tổ hợp môn xét tuyển
D2 = Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 môn 2 của tổ hợp môn xét tuyển
D3 = Điểm trung bình học kỳ 1 năm lớp 12 môn 3 của tổ hợp môn xét tuyển

✔️ Phương án D: Điểm trúng tuyển: D>= 18; với D = D1 + D2 + D3 + ưu tiên (KV, ĐT).
Trong đó:
D1 = Điểm TB lớp 10;

D2 = Điểm TB lớp 11;
D3 = Điểm TB lớp 12 của tổ hợp 03 môn xét tuyển / 3

✔️ Phương án E: Điểm trúng tuyển: D>= 18; với D = D1 + D2 + D3 + ưu tiên (KV, ĐT).
Trong đó:
D1 = Điểm trung bình năm học lớp 10;
D2 = Điểm trung bình năm học lớp 11;
D3 = Điểm trung bình năm học lớp 12.

✔️ Phương án F: Điểm trúng tuyển: D>= 18; với D = D1 + D2 + D3 + ưu tiên (KV, ĐT).
Trong đó:
D1 = Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 1 của tổ hợp môn xét tuyển
D2 = Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 2 của tổ hợp môn xét tuyển
D3 = Điểm trung bình cả năm lớp 12 môn 3 của tổ hợp môn xét tuyển

PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp môn.

PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển từ Kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. HCM năm 2020.

PHƯƠNG THỨC 4: Xét tuyển từ kết quả của các kỳ thi riêng của các trường Đại học.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/804cff8fd1804ff1a22fdf9409b9fee1.jpeg
Mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển như sau:

/FileUploads/Article/Content/Thumb/37b32084dae64d9ca2a7dc0ccde5115b.png
--------------------------------------------------------------------------
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/4/2020 đến 30/8/2020.
Để biết thêm thông tin tuyển sinh năm 2020, liên hệ ngay:
☎️Hotline: 0977.61.55.610888.61.66.61
🌎 Website: http://ktkt.edu.vn/

Có thể bạn quan tâm

Gửi tin nhắn trực tuyến