Tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 09 và 10/6/2020. Để đại hội được diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Đảng bộ đã ban hành kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ cơ sở, các phòng ban chức năng trong Nhà trường xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự theo tinh thần đoàn kết, dân chủ; Đẩy mạnh công tác truyên truyền để cán bộ, đảng viên nắm được tinh thần chỉ đạo chung, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội Đảng lần thứ XIII dự kiến tổ chức vào quý I/2021.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/a9e7c8b48918417a8fbe4b401eaf085a.jpeg
Trước đó, 04 chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã lần lượt tổ chức thành công đại hội với nhiều kết quả đáng ghi nhận, các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động cộng đồng,... cũng đã được triển khai sâu rộng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong toàn trường.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/bc055caa89324f70ae5ccc08be3307e7.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/dbf23b7a67184b30addd09b25816b580.jpeg
Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường đang được tập trung triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định của Đảng.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/a9af3d95a14747baa2528156576ef9cb.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/aa08bef3c7944d6b850db41da3fb213c.jpeg

Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội, Đảng ủy đã chú trọng đến 03 nội dung chính: Xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường được chuẩn bị tích cực, khoa học, chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của cấp trên; Các nội dung trong văn kiện đã thể hiện rõ những ưu điểm, kết quả, thành tựu đạt được và thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề ra được phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/64a3406b287b4448b8acafa7fc30ce7e.jpeg

Về công tác nhân sự đảm bảo theo đúng tinh thần hướng dẫn của Chỉ thị 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp và các văn bản cấp trên, trên cơ sở đó Ban Thường vụ Đảng ủy trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về phương án nhân sự và thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước để giới thiệu nhân sự tham gia cấp Ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt trong Đảng ủy của nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/a833ff427dae4870aad0a4eb0ffd1b8c.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/ffaa4cb984ed4cf79d848fc679fee629.jpeg

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị tích cực, chu đáo Đại hội Đảng bộ trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần nâng tầm vị thế, uy tín của Nhà trường trong hệ thống các trường đại học trên cả nước, xứng đáng với bề dày truyền thống hơn 20 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường./.

Bài, ảnh: XUÂN PHÚC - MINH THIỆN

Có thể bạn quan tâm

Gửi tin nhắn trực tuyến