Đoàn tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh BETU tại các trường THPT tại tỉnh Bình Phước

Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) tổ chức tư vấn lớp tại các trường THPT tại tỉnh Bình Phước: THPT Chu Văn An, THPT Chơn Thành, THPT Bình Long và THPT Nguyễn Huệ.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/1b1a64ff83e24f51a9fb5d4421cd7334.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/69d88cf1e89f40a9b9ed8c9132fdba7a.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/39fec221573e4bfcbc463bd751536941.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/b32c7516bdbb462cb88d0315de64de96.jpeg
Với thông điệp “Chọn đúng ngành – Học đúng trường – Để thành công”, đoàn tư vấn BETU đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về chọn ngành, chọn nghề, phù hợp năng lực, khả năng của bản thân. Bên cạnh việc chọn ngành, chọn nghề thì việc chọn trường nói chung và thông tin tuyển sinh của BETU nói riêng cũng là chủ đề được các bạn học sinh đặc biệt quan tâm.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/d76f9e8ba2774c54a2520117c79a696b.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/8dd94392c5ba422992f46e7ba5bdc715.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/e864aeae8afd4141b567c33563a389e7.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/0c998db88434409a925068f7cad7bfe4.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/06acebcd181a40028e11ba7a97151db4.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/a45302900c054561a8c7affd85bdfd25.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/17ba2b2df6e34fd9ad8cc120961e2cc2.jpeg
/FileUploads/Article/Content/Thumb/263731709ebc47a39386331d7eee31b5.jpeg
Tin, ảnh: HẢI TRÍ - MINH THIỆN

Có thể bạn quan tâm

Gửi tin nhắn trực tuyến