Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tổ chức hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học 2020 – 2021

Sáng 28-11, trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học 2020 – 2021, do TS. Lê Bích Phương – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì hội nghị.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/4a43fd4fca8041e484238a94d207ad33.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/efab66a708ec42468ba7facb6c300574.jpeg

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng một số nội dung chính như định hướng chiến lược phát triển các chương trình đào tạo mới của trường; các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đầu ra; nội dung và kế hoạch hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh,... để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/34fe11c9ac5148f4bb8e41c0fe63f13d.jpeg/FileUploads/Article/Content/Thumb/2bb8ea34c4ac45bb905a29b3af3501bd.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/38a876375d9e48028c43db41a3798903.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/92253ea8fc6a49a68f3bd86c11331d4f.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/d957a308955f4381bca0979a4ae12a2e.jpeg

Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ II trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương gồm 23 thành viên. Trong đó, PGS.TS. Đỗ Linh Hiệp - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương được tín nhiệm bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm học 2020 – 2021, ThS. Huỳnh Thị Thùy Trang Thanh được giới thiệu chức danh Thư ký Hội đồng.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/ff927b99924c437d9945598edbf73a1e.jpeg

Tin, ảnh: XUÂN PHÚC – MINH THIỆN