THÔNG BÁO: Thời gian làm việc và học tập sau Tết Nguyên đán 2021

THÔNG BÁO

V/v Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
và kế hoạch giảng dạy, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021

Căn cứ công văn số 655/UBND-VX ngày 15/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2020 - 2021;

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương chỉ đạo Ban phòng chống dịch, bệnh Covid-19 của Nhà trường và lãnh đạo các đơn vị có liên quan triển khai công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 và kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

1. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 toàn Trường thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập trở lại bắt đầu từ ngày 22/02/2021 với hình thức học tập trung. Đồng thời chủ động kế hoạch chuẩn bị cho hình thức học trực tuyến để ứng phó tình hình dịch bệnh khi có diễn biến phức tạp. Triển khai các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo số 34/TB-ĐHKTKT ngày 05/02/2021 của Hiệu trưởng để đưa mọi hoạt động của Nhà trường trở lại bình thường;

2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Nhà trường thường xuyên bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh Bình Dương để tiếp tục thông tin đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh; nắm thông tin di chuyển trong thời gian nghỉ tết của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học để chủ động tuyên truyền phòng, tránh dịch bệnh có hiệu quả; thực hiện khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất. Khi phát hiện những trường hợp ho, sốt trên 380C, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện cách ly theo quy định;

3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị phối hợp Phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên và Tổ Bảo vệ đo thân nhiệt và kiểm tra thực hiện đeo khẩu trang 100% của lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học khi đến Trường; Bố trí nước rửa tay sát khuẩn ở các khu vực lên cầu thang và các phòng làm việc;

4. Tất cả những người có đến vùng dịch trong thời gian nghỉ Tết phải khai báo y tế. Các trường hợp có biểu hiện: sốt, ho, khó thở đề nghị không đến Trường mà phải đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn;

5. Đề nghị tất cả lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh Covid-19 lây lan vào Trường. Quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc gì các đơn vị báo cáo về Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị tổng hợp kịp thời báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Lê Bích Phương