Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Chính quy năm 2021

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển Đại học Chính quy năm 2021 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 và điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia năm 2021.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/037ff38e25604036ae26866437836d1b.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/16f4c11bce7d4433841ef0f4f1829cb8.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/b4e707551a63441f83100b7f3906bdc9.jpeg