Thông tin việc làm

Chuyên Gia Cao Cấp Tư Vấn Pháp Lý
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Gia Cao Cấp Tư Vấn Pháp Lý

Số lượng: 10

Yêu cầu:

- Nhận diện các rủi ro pháp lý, tuân thủ, rủi ro danh tiếng, và đưa ra cảnh báo tới các đơn vị trong Khối WB và các đơn vị liên quan để có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Tư vấn & chịu trách nhiệm về hoạt động pháp lý, đánh giá kiểm soát các rủi ro pháp lý, rủi ro danh tiếng cho Ban lãnh đạo Khối WB và các đơn vị trong quá trình tổ chức, quản trị, điều hành hoạt động và kinh doanh cho nhóm khách hàng thuộc phân khúc WB.
- Tham gia hoặc hỗ trợ đàm phán các giao dịch, hợp đồng kinh doanh, các chương trình kinh doanh của các khách hàng thuộc phân khúc WB
- Tham gia và chịu trách nhiệm tư vấn, soạn thảo các văn bản tài liệu pháp lý nội bộ; tư vấn, soạn thảo, kiểm soát về mặt pháp luật các hợp đồng, giao dịch với đối tác trong và ngoài nước theo phân công công việc và yêu cầu của các cấp lãnh đạo và các đơn vị Techcombank;
- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tham gia giảng dạy về pháp lý cho các đơn vị trong Khối
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc tư vấn pháp lý

Chế độ:

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe
- Được nhận lương tháng 13

Hình ảnh doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm việc làm đang tuyển dụng:
Gửi tin nhắn trực tuyến