Thông tin việc làm

Trưởng Nhóm Trắc Địa - Dự Án 5* 6* - Làm Việc Tại Phú Quốc
BIM Group

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Nhóm Trắc Địa - Dự Án 5* 6* - Làm Việc Tại Phú Quốc

Số lượng: 20

Yêu cầu:

1. Quản lý, kiểm soát và chỉ huy công tác trắc địa.
2. Kiểm soát việc tổ chức thực hiện của các hạng mục công việc trắc địa tại Dự án đảm bảo đúng quy trình và đúng tiến độ.
3. Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Nhóm, giám sát và đánh giá việc thực hiện.
4. Kiểm soát việc chấm công, thực hiện Nội quy, An toàn lao động của CBNV trong phòng.
5. Lập kế hoạch cho từng cụm dự án, triển khai chi tiết cho từng hạng mục.
6. Lập kế hoạch, thực hiện đào tạo/kiểm tra tay nghề định kỳ cho CBNV đảm bảo chuyên môn, năng lực phục vụ công việc.
7. Cập nhật, lưu trữ đầy đủ các tài liệu hướng dẫn liên quan đến Nhóm.
8. Phối hợp với Ban Nhân sự, Bộ phận HCNS cơ sở trong công tác tuyển dụng, đào tạo, thủ tục nhân sự cho CBNV.
9. Chủ động giải quyết công việc có liên quan để giải quyết và khắc phục khó khăn nếu có.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban QLDA và Ban Lãnh đạo Tập đoàn.

Chế độ:

- Hưởng các chế độ Bảo hiểm sức khỏe.
- Phép năm
- Teambuilding

Hình ảnh doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm việc làm đang tuyển dụng: