Thông tin việc làm

Trưởng Nhóm Nội Thất - Dự Án 5* 6* - Phú Quốc
BIM Group

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Nhóm Nội Thất - Dự Án 5* 6* - Phú Quốc

Số lượng: Không giới hạn

Yêu cầu:

- Quản lý và điều phối các công việc trong nhóm.
- Rà soát và điều phối tiến độ tổng thể.
- Thiết kế và làm việc với đơn vị thiết kế.
- Nghiệm thu và đánh giá vật liệu nội thất đầu vào.
- Làm việc và tương tác với đơn vị vận hành.
- Báo cáo trực tiếp cho Giám đốc dự án.
- Làm các công việc khác theo phân công của Ban quản lý Phú Quốc và Ban Lãnh đạo.

Chế độ:

- Hưởng các chế độ Bảo hiểm sức khỏe.
- Phép năm
- Teambuilding

Hình ảnh doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm việc làm đang tuyển dụng: