Sinh viên BETU vinh dự nhận cú đúp danh hiệu và giải thưởng do Trung Ương Hội Sinh Viên Việt Nam trao tặng

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2017 được trao cho 124 sinh viên đại diện cho 31.000 Sinh viên 5 tốt ở các cấp và 13 tập thể xuất sắc trong việc triển khai và tham gia phong trào Sinh viên 5 tốt. Tại chương trình, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2017 cho 138 gương mặt tiêu biểu. Đây là phần thưởng cao quý nhất dành cho sinh viên, cán bộ Hội có thành tích xuất sắc trong công tác và học tập.

Trưởng thành từ phong trào đoàn hội tại BETU

Đ/c Nguyễn Công Thành người anh đầy nhiệt huyết. Là Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Bình Dương, đồng thời là cựu sinh khoa Kế toán – Tài chính ngân hàng của trường với những thành tích đáng nể.

Hội sinh viên Trường Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương lấy mục đích và nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam làm mục đích và nhiệm vụ hoạt động của mình, xác định rõ chủ thể chính trong hoạt động là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Câu lạc bộ sinh viên 5 tốt BETU

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9-2017, Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên (SV) 5 tốt của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã thực sự tạo ra một môi trường sinh hoạt lành mạnh và hữu ích cho các bạn SV trong toàn trường.

Gửi tin nhắn trực tuyến