Trưởng thành từ phong trào đoàn hội tại BETU

Đ/c Nguyễn Công Thành người anh đầy nhiệt huyết. Là Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Bình Dương, đồng thời là cựu sinh khoa Kế toán – Tài chính ngân hàng của trường với những thành tích đáng nể.

Hội sinh viên Trường Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương lấy mục đích và nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam làm mục đích và nhiệm vụ hoạt động của mình, xác định rõ chủ thể chính trong hoạt động là sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương

Câu lạc bộ sinh viên 5 tốt BETU

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9-2017, Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên (SV) 5 tốt của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương đã thực sự tạo ra một môi trường sinh hoạt lành mạnh và hữu ích cho các bạn SV trong toàn trường.