Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp và Truyền thông

Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHKTKT ngày 12 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương trên cơ sở sáp nhập các Trung tâm: Hướng nghiệp – Tuyển sinh; Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ với doanh nghiệp; Truyền thông và Quan hệ công chúng.

CHỨC NĂNG

+ Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu, là đầu mối chủ trì trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác truyền thông tuyển sinh tất cả bậc, hệ đào tạo trong Trường đạt hiệu quả cao;
+ Đề xuất chiến lược mục tiêu và giải pháp phát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường;
+ Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu BETU, tạo mối quan hệ giữa Nhà trường và xã hội.

NHIỆM VỤ

* Công tác Tư vấn tuyển sinh

+ Xây dựng chiến lược, kế hoạch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp đến học sinh, sinh viên;
+ Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong toàn trường truyền thông về các hoạt động sinh viên, hoạt động học tập, chương trình đào tạo diễn ra trong toàn trường thông qua website, fanpage, diễn đàn sinh viên;
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức tuyển sinh hàng năm.

* Công tác Hướng nghiệp

+ Triển khai xây dựng hệ thống thông tin về thực tập, việc làm thông qua cổng thông tin giữa Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động;
+ Hỗ trợ sinh viên tiếp cận và đáp ứng tốt yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động;
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai học bổng sinh viên do doanh nghiệp tài trợ;
+ Xây dựng và bồi dưỡng các chương trình kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho sinh viên.

* Công tác Truyền thông

+ Xây dựng chiến lược và kế hoạch truyền thông, quảng bá hình ảnh, học hiệu của BETU đến xã hội;
+ Phụ trách chiến lược truyền thông, các bài PR, tin tức nội bộ trên website và các trang báo ngoài;
+ Quản lý nội dung website, fanpage, biên soạn nội dung các ấn phẩm;
+ Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông, đăng quảng cáo trên báo giấy, cẩm nang;
+ Thực hiện các sản phẩm video, clip, phim, ảnh,… phục vụ truyền thông, thương hiệu, tuyển sinh;
+ Phụ trách ghi hình, quay phim các sự kiện, xử lý hậu kỳ trước khi công bố;
+ Xây dựng kịch bản các video, phóng sự;
+ Cập nhật hình ảnh, video lên các trang website, youtube, fanpage để góp phần quảng bá hình ảnh của trường đến xã hội.

THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

+ 05 năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2019 – 2020;
+ Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục (năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020);
+ Bằng khen của BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên vì có nhiều đóng góp tích cực trong Công tác Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020;
+ Bằng khen của BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Yên vì có nhiều đóng góp tổ chức chương trình Tư vấn hướng nghiệp năm 2021.

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

STT

Họ và tên

Chức vụ/Chức danh

Điện thoại / Email

1

/FileUploads/Article/Content/Thumb/d0e83f51fe09437085dbb175e4763653.jpegThS. Trịnh Hoàng Xuân Phúc

Giám đốc

0909.308.636

thxphuc@ktkt.edu.vn

2

/FileUploads/Article/Content/Thumb/3fa9ce1c4b694371a960812fd7499b30.jpegCN. Lê Thị Ngọc Hường

Phó Giám đốc

0977.333.131

ltnhuong@ktkt.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng Trung tâm Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp và Truyền thông
Địa chỉ: số 333 Đường Thuận Giao 16, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, T.Bình Dương.
Điện thoại: 0274 655 6699 - 0274 2 236 236
Hotline: 0977.61.55.61 – 0888.61.66.61 - 0981.288.369
Website: www.ktkt.edu.vn – Email: tuyensinh@ktkt.edu.vn