Sự cổ vũ của cha hiệu quả hơn bất kỳ bí quyết giáo dục nào

Một nhà giáo dục đã nói rằng: “Có thể tất cả mọi người trong thiên hạ đều coi thường con bạn, nhưng là cha mẹ, hãy luôn khen con, ôm con, tán thưởng con. Sinh mệnh của mỗi đứa trẻ được quyết định bởi sự tán thưởng của cha mẹ. Con bạn vẫn là tốt nhất thế giới”.