Sứ Mạng – Tầm Nhìn – Giá Trị Cốt Lõi – Triết Lý Giáo Dục

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được thành lập ngày 21 tháng 9 năm 2010 theo Quyết định 1750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.

Để xây dựng nhà trường từng bước phát triển vững mạnh, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương công bố sứ mạng – tầm nhìn – giá trị cốt lõi – triết lý giáo dục của trường như sau:

SỨ MẠNG

BETU là cơ sở giáo dục cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học có chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong và ngoài tỉnh với chi phí phù hợp nhất.

TẦM NHÌN

Trường Đại học Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương (BETU) phấn đấu đến năm 2030 trở thành trường đại học đa ngành, theo định hướng ứng dụng nằm trong tốp 3 của tỉnh Bình Dương.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  1. Chất lượng tốt (Better Quality): BETU xây dựng uy tín, học hiệu của mình bằng cách luôn hoàn thiện, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
  2. Giáo dục hay (Effective Education): BETU cam kết luôn đổi mới, áp dụng các phương pháp giáo dục hiệu quả trong hoạt động giáo dục.
  3. Hành động trung thực (Truthful Action): BETU cam kết sự trung thực trong suy nghĩ và hành động của toàn thể thành viên BETU.
  4. Dịch vụ đại chúng (Universal Service): BETU hướng tới việc cung cấp các dịch vụ giáo dục cho đông đảo người học với triết lý học tập suốt đời với giá cả phù hợp nhất.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Tri thức hiện đại – Xã hội làm giàu

Qua thời gian xây dựng và trưởng thành, trường đã đóng góp đáng kể trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nói chung và cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng. Thương hiệu của trường đã được xã hội từng bước công nhận. Năm học 2005-2006 và năm học 2007-2008 được nhận “Cúp vàng Thương hiệu Việt về uy tín, chất lượng đào tạo”. Năm 2008-2009 được bầu chọn vào “Top 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam”. Là một trường sinh ra trong thời kỳ đất nước đang Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức và học sinh sinh viên, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng kể: Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng III; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và công nhận là đơn vị “Lao động xuất sắc”; UBND tỉnh Bình Dương tặng 7 Bằng khen; năm học 2011-2012 được tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu khối đại học, cao đẳng” của tỉnh Bình Dương.