Sứ mạng và mục tiêu

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương được thành lập ngày 21 tháng 9 năm 2010 theo Quyết định 1750/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương.

Để xây dựng nhà trường từng bước phát triển vững mạnh, tháng 12 năm 2010 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương công bố sứ mạng của minh trong “Chiến lược phát triển Trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”.

Sứ mạng đó như sau: “Là trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực tạo cho người lao động có điều kiện học liên thông từ bậc học thấp lên bậc học cao; học đi đôi với hành, lao động có kỹ thuật, năng động,sáng tạo đáp ứng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Sứ mạng của nhà trường phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trong cả nước và tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó tập trung phát triển lực lượng cán bộ quản lý khu vực công, các doanh nghiệp và lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh”.

Mục tiêu của trường là đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, sinh viên tốt nghiệp phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, thực hiện nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ có khả năng giải quyết vấn đề phát sinh thuộc ngành được đào tạo.

Qua 17 năm (1998-2015) xây dựng và trưởng thành, trường đã đóng góp đáng kể trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo nói chung và cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương nói riêng. Thương hiệu của trường đã được xã hội từng bước công nhận. Năm học 2005-2006 và năm học 2007-2008 được nhận “Cúp vàng Thương hiệu Việt về uy tín, chất lượng đào tạo”. Năm 2008-2009 được bầu chọn vào “Top 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam”. Là một trường sinh ra trong thời kỳ đất nước đang Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên chức và học sinh sinh viên, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng kể: Chủ tịch Nước tặng Huân chương lao động hạng III; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và công nhận là đơn vị “Lao động xuất sắc”; UBND tỉnh Bình Dương tặng 7 Bằng khen; năm học 2011-2012 được tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu khối đại học, cao đẳng” của tỉnh Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Gửi tin nhắn trực tuyến