banner

ĐH KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG VÀ VIETTEL BÌNH DƯƠNG KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC new

Ngày đăng: 24.08.2016

(Giáo dục Online) - Sáng 23/8/2016, Trường ĐH KT-KT Bình Dương (BETU) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Viettel Bình Dương nhằm phát huy thế mạnh, tăng cường xúc tiến trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo và dịch vụ bưu chính viễn thông, đặc biệt là trong việc phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...