Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương
banner

CHUẨN ĐẦU RA - TRÌNH ĐỘ HỆ ĐÀO TẠO NGHỀ

NỘI DUNG

1.    NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

2.    NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

3.    NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

4.    NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

5.    NGÀNH KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT MÁY TÍNH
 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH


KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức phổ thông về khoa học xã hội-tự nhiên;
 • Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
 • Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

Kiến thức chuyên ngành

 • Nắm được các kiến thức nền tảng về lý thuyết cơ sở hệ điều hành, nguyên tắc hoạt động hệ điều hành;
 • Trình bày, giải thích được nguyên lý, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị máy tính, thiết bị mạng;
 • Biết và vận dụng được các kiến thức về quản trị mạng, khai thác các phần mềm về quản trị mạng;
 • Sử dụng, khai thác tài nguyên phần cứng máy tính và mạng máy tính;
 • Biết và vận dụng các kiến thức cơ bản về an toàn thông tin;
 • Vận dụng được các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống thông tin trong việc xây dựng phần mềm ứng dụng;
 • Nắm vững và vận dụng được kiến thức về thiết kế và quản trị Web;
 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất;
 • Biết và vận dụng được luật Công nghệ thông tin trong hành nghề.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC.

KỸ NĂNG

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính;
 • Phân tích, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống mạng máy tính, quản trị hệ thống mạng trong các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Sử dụng và khai thác các phần mềm ứng dụng, nhất là các phần mềm chuyên biệt trong lĩnh vực quản trị mạng máy tính và đồ hoạ;
 • Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý và quản trị cơ sở dữ liệu;
 • Thiết kế và quản trị Web, lập trình ứng dụng mạng ở mức cơ bản;
 • Vận dụng được các kiến thức cơ bản về an toàn thông tin;
 • Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế, cải tiến trong lĩnh vực quản trị mạng. Có khả năng ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào thực tế;
 • Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách.

THÁI ĐỘ

 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
 • Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Thực hiện công việc chuyên môn trong các nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp máy tính, các công ty chuyên tư vấn, thiết kế, lắp đặt mạng máy tính;
 • Vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính trong các cơ quan, doanh nghiệp.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn;
 • Tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP


KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức phổ thông về khoa học xã hội-tự nhiên;
 • Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
 • Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có kiến thức cơ bản về: Vẽ kỹ thuật, cơ kỹ thuật, điện kỹ thuật, kỹ thuật đo lường điện;
 • Hiểu biết về truyền động điện, trang bị điện, cung cấp điện, điện tử công nghiệp;
 • Nắm vững cấu tạo, đặc tính kỹ thuật và giải thích được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện công nghiệp;
 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Vận hành, sửa chữa các thiết bị điện: động cơ, máy phát điện, máy biến áp, contactor, rơle, biến tần;
 • Thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng sinh hoạt và chiếu sáng xí nghiệp;
 • Thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện động lực các xí nghiệp công nghiệp, hệ thống điện hạ áp nông thôn;
 • Thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điều khiển tự động;
 • Vẽ được bản vẽ điện bằng các phần mềm vẽ điện;
 • Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế cải tiến trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế;
 • Phối hợp tốt về chuyên môn với các đồng nghiệp. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách;
 • Có khả năng quản lý, điều hành sản xuất của một phân x¬ưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng bảo trì, bảo dưỡng hoặc sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị  điện dân dụng và công nghiệp.

THÁI ĐỘ

 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
 • Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Đảm nhận các công việc lắp đặt, thiết kế, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng;
 • Đảm nhiệm công việc của tổ trưởng hay quản đốc tại các đơn vị kinh doanh, sản xuất ngành điện.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn;
 • Tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGÀNH ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức phổ thông về khoa học xã hội-tự nhiên;
 • Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
 • Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

Kiến thức chuyên ngành

 • Trình bày và giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, nhất là các linh kiện điện tử dùng trong lĩnh vực công nghiệp;
 • Trình bày và giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện chuyên dùng trong lĩnh vực điện tử công nghiệp;
 • Phân tích, giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện- điện tử trong thiết kế kiểm tra sửa chữa;
 • Thiết kế một số mạch điện tử ứng dụng cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn;
 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong công nghiệp;
 • Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp;
 • Bảo trì sửa chữa được các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc;
 • Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế cải tiến trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế;
 • Phối hợp tốt về chuyên môn với các đồng nghiệp. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách;
 • Có khả năng quản lý, điều hành sản xuất của một phân x¬ưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng bảo trì, bảo dưỡng hoặc sản xuất, sửa chữa, lắp đặt các thiết bị  điện dân dụng và công nghiệp.

THÁI ĐỘ

 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
 • Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Đảm nhận các công việc lắp đặt, thiết kế, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện-điện tử công nghiệp và dân dụng;
 • Đảm nhiệm những công việc như: nhân viên kỹ thuật, kinh doanh tại các đơn vị kinh doanh, sản xuất.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn;
 • Tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức phổ thông về khoa học xã hội-nhân văn;
 • Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các cơ quan, xí nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
 • Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

Kiến thức chuyên ngành

 • Có hiểu biết và vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế-xã hội, tài chính-tiền tệ ngân hàng, kế toán, kiểm toán trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán và công việc có liên quan;
 • Có hiểu biết nội dung văn bản Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, chế độ kế toán doanh nghiệp, ngân hàng;
 • Nắm vững các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán-kiểm toán;
 • Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
 • Có hiểu biết và vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;
 • Có khả năng xử lý về mặt kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực hiện chức năng kế toán tổng hợp tại doanh nghiệp.

Kiến thức bổ trợ

 • Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC;
 • Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

KỸ NĂNG 

 • Lập, kiểm tra, phân loại và xử lý được các loại chứng từ kế toán;
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
 • Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
 • Phân tích được tình hình kinh doanh, tài chính doanh nghiệp;
 • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán doanh nghiệp;
 • Cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho việc đưa ra các quyết định về quản trị nội bộ của các cấp lãnh đạo;
 • Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;
 • Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;
 • Làm việc độc lập, làm việc hiệu quả theo nhóm.

THÁI ĐỘ

 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp; nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác;
 • Tuân thủ các quy định của Luật kế toán, tài chính; chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
 • Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
 • Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;
 • Hợp tác, thân thiện, giúp đỡ đồng nghiệp.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC

 • Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề, chuyên ngành kế toán doanh nghiệp có đủ năng lực để được bố trí làm việc tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các định chế tài chính trung gian (ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, …)

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP  

 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn;
 • Tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.


 
CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
NGÀNH KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

KIẾN THỨC
Kiến thức chung

 • Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức phổ thông về khoa học xã hội-tự nhiên;
 • Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các cơ quan, xí nghiệp. Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;
 • Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình giáo dục quốc phòng.

Kiến thức chuyên ngành

 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất;
 • Có kiến thức nền tảng về lĩnh vực tin học;
 • Hiểu, giải thích được các kiến thức về nguyên lý, cấu tạo, hoạt động của các thiết bị máy tính;
 • Có kiến thức cơ bản về điện – điện tử;
 • Biết cách chẩn đoán lỗi của các thiết bị phần cứng máy tính;
 • Biết và triển khai được quy trình thực hiện sửa chữa các thiết bị máy tính;
 • Biết khai thác các tài nguyên phần cứng và mạng máy tính;
 • Biết cách sử dụng và khai thác các phần mềm chuyên về quản trị mạng;
 • Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, tổ chức sản xuất;
 • Biết và vận dụng được luật Công nghệ thông tin trong hành nghề.

Kiến thức bổ trợ:

 • Đạt trình độ A tiếng Anh.

KỸ NĂNG

 • Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp và làm việc nhóm;
 • Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì máy vi tính;
 • Sửa chữa, bảo dưỡng các thành phần và thiết bị ngoại vi của  máy vi tính;
 • Khai thác tài nguyên phần cứng, mạng máy tính;
 • Sửa chữa được các mạch điện tử, thiết bị điện tử cơ bản;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm hệ thống;
 • Xử lý thay thế, cải tiến trong lĩnh vực sửa chữa máy tính. Có khả năng ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào thực tế;
 • Phối hợp tốt về chuyên môn với các công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng hướng dẫn, giám sát được công việc của những người trong nhóm công tác do mình phụ trách.

THÁI ĐỘ

 • Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
 • Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
 • Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công việc.

VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Có khả năng làm việc trong các nhà máy sản xuất linh kiện và lắp ráp máy tính;
 • Có khả năng sửa chữa, bảo trì các thiết bị máy tính cho các cá nhân, đơn vị.

KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

 • Tham dự các khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề để cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên môn;
 • Tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
 • Tiếp tục học chương trình liên thông lên trình độ Cao đẳng nghề.

Ngày đăng: 09/06/2011