Vòng chung kết Hội thi Ánh sáng soi đường toàn quốc năm 2021

Vượt qua hơn 4.000 thí sinh toàn quốc. Bình Dương có 2/4 sinh viên xuất sắc tham gia vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng cá nhân Hội thi Ánh sáng soi đường toàn quốc năm 2021.

⭐ Sinh viên Đặng Chí Vĩ - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương.
⭐ Sinh viên Bùi Thị Huyền - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương.

Vòng chung kết xếp hạng sẽ được diễn ra theo hình thức trực tuyến vào lúc 09h00, ngày 24/9/2021 (Thứ Sáu).
Hãy cùng động viên, tiếp thêm năng lượng để 02 bạn hoàn thành tốt vòng chung kết xếp hạng nhé cả nhà.

/FileUploads/Article/Content/Thumb/23918844a6ac47fb952a49ffa4547bf4.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/a5dfd5ae503e4367bc7c091f4a1edd5a.jpeg

/FileUploads/Article/Content/Thumb/fd438cee7d474f6a8cb41bf5bf51f227.jpeg

Xem thêm
Xem thêm Đoàn thanh niên