Khoa Quản trị BETU tổ chức seminar "Kỹ năng thiết kế và giảng dạy hiệu quả với phần mềm MS PowerPoint"

Sáng 15-6-2024, Khoa Quản trị thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) tổ chức seminar "Kỹ năng thiết kế và giảng dạy hiệu quả với MS Powerpoint" do TS. Nguyễn Tường Dũng, Phó Trưởng khoa Quản trị trình bày. Tham gia seminar có các giảng viên từ các khoa chuyên môn của Nhà trường.

/fileuploads/Article/Content/Avatar/898712258c2d41cab0be523fb54802bd.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/4f3c56e244014dd49b23d744c1d45730.jpeg

TS. Nguyễn Tường Dũng, Phó Trưởng khoa Quản trị BETU chia sẻ các kỹ năng giảng dạy bằng MS PowerPoint

Tại chương trình, TS. Nguyễn Tường Dũng đã chia sẻ những kỹ năng sư phạm dành cho những cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên giảng dạy các lớp trình độ thạc sĩ, đại học, các lớp đào tạo cho doanh nghiệp, các khóa đào tạo nội bộ của Khoa và Nhà trường.

/fileuploads/Article/Content/Avatar/7c7bb84acd4b492eb55ddaf412086d3c.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/e1985b750d9449a49788d3bfc5b7d7d4.jpeg

Các giảng viên tham gia buổi tập huấn

Tham gia buổi seminar, các giảng viên nắm rõ hơn các kỹ năng thiết kế và giảng dạy với phần mềm MS PowerPoint một cách hiệu quả từ đó phát triển bài giảng với những kỹ thuật được luyện tập trong khóa học; áp dụng được các kiến thức, kỹ năng vào việc dạy học hiệu quả với PowerPoint.

M.Mẫn - M.Thiện

Xem thêm
Xem thêm Tin tức - sự kiện