Phát triển ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại BETU

Bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 27/3/2023. Đến nay, Trung tâm Chẩn đoán, Sửa chữa và Mô phỏng ô tô cơ bản hoàn thành và chính thức đưa vào hoạt động các hạng mục chính, lễ khai trương sẽ được tổ chức vào lúc 09h00 sáng ngày 26/7/2023.

Trung tâm Chẩn đoán, Sửa chữa và Mô phỏng ô tô được thành lập nhằm phụ trách các nhiệm vụ như: hợp tác với các công ty, trường học trong và ngoài nước trao đổi công nghệ mới trên ô tô; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về lĩnh vực công nghệ ô tô trong nước và quốc tế; tổ chức các khóa học, đào tạo chuyên sâu, chứng chỉ, bồi dưỡng kiến thức cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và các đơn vị có nhu cầu.

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương chính thức tuyển sinh và đào tạo từ năm 2022, chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, các môn học được xây dựng gắn liền với thực tế tại doanh nghiệp, chương trình học đa dạng. Đặc biệt có chương trình công nghệ ô tô Việt – Hàn, sinh viên sẽ được học bằng ngôn ngữ tiếng Hàn và có Giáo sư Hàn Quốc tham gia giảng dạy. Ngoài những giờ học lý thuyết và thực hành, sinh viên công nghệ kỹ thuật ô tô còn bổ sung những kiến thức mới mẻ từ những bữa hội thảo, những hoạt động tham quan và trải nghiệm thực tế như tham quan tại doanh nghiệp, nhà máy lắp ráp ô tô, tham gia các cuộc thi học thuật, các buổi chuyên đề từ các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

Theo kế hoạch, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương sẽ đẩy mạnh các chương trình thực tập và tìm kiếm việc làm cho sinh viên trong và ngoài nước; đào tạo ứng dụng và nghiên cứu khoa học công nghệ ô tô, phát triển xây dựng các bằng sáng chế, sản phẩm sở hữu trí tuệ; xây dựng đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước tham gia hoạt động tại Trung tâm; chuyển giao công nghệ, xây dựng quy trình, tài liệu hướng dẫn cho các đơn vị có nhu cầu trong và ngoài nước; xây dựng các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế; hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Nhà trường.

Từ tháng 12/2021, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương chính thức gia nhập Tập đoàn Giáo dục Văn Lang, từ đó đã từng bước cải thiện, nâng cấp phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, nhà trường đào tạo theo định hướng ứng dụng, chi phí đào tạo hợp lý, ổn định cùng nhiều học bổng và chính sách hỗ trợ tài chính. Ngoài ra, trường tọa lạc tại các khu công nghiệp trọng điểm, liên kết đào tạo và hợp tác với các khu công nghiệp trong và ngoài nước.

XUÂN PHÚC - MINH THIỆN

Xem thêm
Xem thêm Tin tức - sự kiện