Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK3, năm học 2023-2024

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) thông báo triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia khảo sát: Tất cả sinh viên hệ đại học của các ngành.

2. Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 06/7/2024 đến ngày 19/8/2024. (Từ ngày 12/8/2024 đến 19/8/2024 sinh viên chưa hoàn thành khảo sát sẽ bị khóa một số chức năng như xem điểm, thời khóa biểu…).

3. Các bước tham gia khảo sát:
- Bước 1: Truy cập website của Nhà trường theo địa chỉ: https://www.ktkt.edu.vn/ sau đó chọn mục “CỔNG ĐÀO TẠO”
- Bước 2: Đăng nhập tài khoản là mã số sinh viên do Nhà trường cấp.
- Bước 3: Chọn mục “Khảo sát đánh giá”.
- Bước 4: Chọn môn học cần khảo sát, trả lời các câu hỏi khảo sát.
- Bước 5: Sau khi hoàn thành, nhấn vào nút “gửi” để hoàn thành việc khảo sát.

Ghi chú: Mỗi môn học người học đánh giá 1 lần, thực hiện đánh giá vào tuần cuối của môn học. Ví dụ: trong học kỳ 3, người học học 5 môn thì thực hiện đánh giá 5 lần.

Việc tham gia đầy đủ và trung thực vào khảo sát này nhằm giúp Nhà trường rà soát về hoạt động giảng dạy, kiểm tra đánh giá, cải tiến cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ. Đây cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện sinh viên cho mỗi học kỳ.

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng BETU; Email: p.ktbdcl@ktkt.edu.vn

/fileuploads/Article/Content/Avatar/eacae543c0f04897993217e8531d334c.jpeg

Xem thêm
Xem thêm Tin tức - sự kiện