BETU tổ chức seminar học thuật lần thứ VI năm 2023

Chiều ngày 21/02/2023, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) đã tổ chức buổi seminar nghiên cứu khoa học lần thứ VI năm 2023. Buổi seminar lần thứ VI được diễn ra với chuyên đề "Tổng quan về công bố khoa học” được trình bày bởi PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý, Phó Hiệu trưởng, Quyền Trưởng Khoa Kỹ thuật – Công nghệ BETU và chuyên đề “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức và khả năng áp dụng đến việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” do ThS. Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên Khoa Kế toán, Tài chính – Ngân hàng BETU trình bày.

/fileuploads/Article/Content/Avatar/66274b30295147958f3ade5284e3c9e0.jpeg

PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý trình bày chuyên đề "Tổng quan về công bố khoa học"

Với chuyên đề "Tổng quan về công bố khoa học”, PGS.TS. Nguyễn Quốc Ý đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, chia sẻ kinh nghiệm về các công trình nghiên cứu đã công bố, hướng dẫn chi tiết về quy trình đăng bài báo khoa học trong nước và quốc tế cho các giảng viên đang công tác tại Trường. Bên cạnh đó, PGS.TS. Quốc Ý tập trung giới thiệu về các hình thức công bố khoa học, các loại hội thảo, tạp chí và xếp loại tạp chí khoa học...

/fileuploads/Article/Content/Avatar/b98a4e22014a4c40bcd897522944c16c.jpeg

Lãnh đạo, giảng viên các Khoa tham dự seminar lần thứ VI năm 2023

Đối với chuyên đề “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức và khả năng áp dụng đến việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”, ThS. Nguyễn Thanh Tùng đã chia sẻ, mục đích của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến nhận thức và khả năng áp dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong bài viết là phương pháp nghiên cứu hỗn hợp kết hợp cả định tính và định lượng dựa trên phần mềm SPSS và AMOS 20 dựa trên mô hình cấu trúc tuyến tích SEM.

Tin, ảnh: MINH THIỆN

Xem thêm
Xem tất cả Hội thảo khoa học