Hướng nghiên cứu về Khoa học Xã hội

 • Đề tài: CÔNG CHÚNG BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN THÔNG
 • Nhóm thực hiện: Huỳnh Ngọc Đáng và các cộng sự thuộc Khoa Quan hệ Công chúng-BETU
 • Liên hệ: TS. Huỳnh Ngọc Đáng (dang.hn@ktkt.edu.vn)
 • Trạng thái: Đang thực hiện
 • Mô tả:

Tóm tắt:

Bài báo sẽ tập trung nghiên cứu về các đặc điểm cơ bản, nổi bật của công chúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, từ đó định hướng và xác định các phương thức truyền thông phù hợp. Những kết quả nghiên cứu của bài báo sẽ góp phần bổ sung lý thuyết và thực tế về quan hệ công chúng đang được giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo trong xây dựng các chiến lược và kế hoạch truyền thông của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp địa phương.

Mục tiêu nghiên cứu:

Bài báo nhằm hai mục tiêu chính: (1) Xác định cơ cấu, đặc điểm, khuynh hướng và nhu cầu truyền thông, giải trí của công chúng Bình Dương hiện nay (2020-2022); (2) Định hướng và xác định một số phương thức truyền thông phù hợp với đối tượng công chúng đó.

Tổng quan nghiên cứu và nguồn tài liệu:

Công chúng trong quan hệ công chúng và truyền thông đại chúng ở Bình Dương chưa được quan tâm nghiên cứu khoa học cả về cơ bản và liên ngành hay xuyên ngành trong sinh hoạt học thuật ở Bình Dương và các diễn đàn khoa học liên quan. Tuy nhiên bài báo có thể tham khảo một số bài viết về đặc điểm hiện trạng đời sống, việc làm của người lao động trong các khu vực nhà trọ, các báo cáo khảo sát dân cư của các tổ chức, cá nhân liên quan. Các số liệu thống kê về dân cư sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng…Đặc biệt, kết quả của một số (hiếm hoi) các cuộc điều tra xã hội học ở địa phương liên quan cũng sẽ được tác giả bài báo xem xét sử dụng thích hợp.

Phương pháp nghiên cứu:

Tiếp cận liên ngành là phương pháp chủ yếu trong nghiên cứu đề tài của bài báo; các lý thuyết của ngành học Quan hệ công chúng, Truyền thông đại chúng, truyền thông đa phương tiện, cả lý luận về văn hóa học và Nhân học sẽ được vận dụng và liên hệ với thực tiễn. Do điều kiện hạn hẹp, không thể thực hiện điều tra xã hội học nhưng bài viết sẽ sử dụng phù hợp kết quả các cuộc điều tra xã hội liên quan đã có. Các thao tác phân tích, tổng hợp, khái quát sẽ được sử dụng phù hợp.

Dự kiến tác dụng, ảnh hưởng từ kết quả nghiên cứu:

Những kết quả nghiên cứu của bài báo sẽ góp phần bổ sung lý thuyết và thực tế về quan hệ công chúng đang được giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo trong xây dựng các chiến lược và kế hoạch truyền thông của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp địa phương.

Thời gian hoàn thành:

Bài báo khoa học cần thời gian nghiên cứu, xử lý tài liệu trong 2-3 tháng. Khả năng sẽ hoàn thành vào tháng 6/2023.

Xem thêm
 • Hướng nghiên cứu về Kỹ thuật - Công nghệ
  Dự án: Giải pháp thiết kế thông gió tự nhiên cho nhà ở bằng nguồn nhiệt mặt trời; Nhóm thực hiện: PGS.TS Nguyễn Quốc Ý và giảng viên, sinh viên Khoa Kỹ thuật-Công nghệ trường ĐH Kinh tế-Kỹ thuật Bình Dương; Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật máy tính và Thiết kế Trường ĐH Văn Lang; Bộ môn Cơ lưu chất Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM và ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản; Liên hệ: PGS.TS Nguyễn Quốc Ý, email: y.nq@ktkt.edu.vn; Trạng thái: Đang thực hiện
 • Hướng nghiên cứu về Khoa học Sức khỏe
  Đề tài: Sản xuất cốm nghệ Turmeric curcumin từ phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; Nhóm thực hiện: Giảng viên Khoa Dược – Trường ĐH KT KT Bình Dương; Liên hệ: Ths. Lê Uyên Thanh (thanh.lu@ktkt.edu.vn); Trạng thái: Đã thực hiện
 • Hướng nghiên cứu về Khoa học Xã hội
  Đề tài: CÔNG CHÚNG BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN THÔNG; Nhóm thực hiện: Huỳnh Ngọc Đáng và các cộng sự thuộc Khoa Quan hệ Công chúng-BETU; Liên hệ: TS. Huỳnh Ngọc Đáng (dang.hn@ktkt.edu.vn); Trạng thái: Đang thực hiện
Xem thêm Hướng nghiên cứu