Hướng nghiên cứu về Kinh tế - Tài chính

Xem thêm
  • Hướng nghiên cứu về Kỹ thuật - Công nghệ
    Dự án: Giải pháp thiết kế thông gió tự nhiên cho nhà ở bằng nguồn nhiệt mặt trời; Nhóm thực hiện: PGS.TS Nguyễn Quốc Ý và giảng viên, sinh viên Khoa Kỹ thuật-Công nghệ trường ĐH Kinh tế-Kỹ thuật Bình Dương; Nhóm nghiên cứu Kỹ thuật máy tính và Thiết kế Trường ĐH Văn Lang; Bộ môn Cơ lưu chất Trường ĐH Bách Khoa Tp HCM và ĐH Ritsumeikan, Nhật Bản; Liên hệ: PGS.TS Nguyễn Quốc Ý, email: y.nq@ktkt.edu.vn; Trạng thái: Đang thực hiện
  • Hướng nghiên cứu về Khoa học Sức khỏe
    Đề tài: Sản xuất cốm nghệ Turmeric curcumin từ phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; Nhóm thực hiện: Giảng viên Khoa Dược – Trường ĐH KT KT Bình Dương; Liên hệ: Ths. Lê Uyên Thanh (thanh.lu@ktkt.edu.vn); Trạng thái: Đã thực hiện
  • Hướng nghiên cứu về Khoa học Xã hội
    Đề tài: CÔNG CHÚNG BÌNH DƯƠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRUYỀN THÔNG; Nhóm thực hiện: Huỳnh Ngọc Đáng và các cộng sự thuộc Khoa Quan hệ Công chúng-BETU; Liên hệ: TS. Huỳnh Ngọc Đáng (dang.hn@ktkt.edu.vn); Trạng thái: Đang thực hiện
Xem thêm Hướng nghiên cứu