Trung tâm Thông tin - Thư viện

THÔNG TIN THÔNG TIN - THƯ VIỆN

CHỨC NĂNG

 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác thông tin, thư viện.
 • Tổ chức thực hiện các công tác thông tin, thư viện của Nhà trường.

NHIỆM VỤ

 • Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện tại đơn vị.
 • Tổ chức sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí của người sử dụng thư viện.
 • Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện.
 • Phát triển văn hóa đọc và góp phần tạo môi trường học tập, xây dựng, nâng cao dân trí, xây dựng con người toàn diện.
 • Phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình, lĩnh vực, ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của đơn vị.
 • Tiếp nhận, bổ sung và tổ chức khai thác khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu khoa học của người học và người dạy trong cơ sở giáo dục đại học; xây dựng tài liệu nội sinh, cơ sở dữ liệu học liệu, tài nguyên học liệu mở.
 • Tổ chức không gian đọc; hướng dẫn sử dụng sản phẩm thư viện và dịch vụ thư viện; hoàn thiện kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin.
 • Thực hiện liên thông với các thư viện trong tỉnh và hệ thống thư viện đại học.
 • Tổ chức triển khai, thực hiện và có ý kiến đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế,
  quy định liên quan đến công tác thư viện của đơn vị.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

/fileuploads/Article/Content/Avatar/1b8535cadb2a419a87aa03ec403af82b.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/6a7094ec02d84c1f9356db8c018685a5.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/ac534816814f48f6a598e9a56d57d783.jpeg

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Văn phòng: Thư viện, tầng trệt tòa nhà chính. Số 333 Đường Thuận Giao 16, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, T.Bình Dương
 • Điện thoại: 0287.102.7989
 • Email: thuvien@ktkt.edu.vn
Xem thêm
 • Trung tâm Truyền thông và Tư vấn hướng nghiệp
  Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu hình ảnh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) thông qua các sản phẩm mang thương hiệu của Nhà trường;Tổ chức các sự kiện, hoạt động quảng bá thương hiệu, quản trị website BETU;Chịu trách nhiệm nội dung truyền thông, quảng bá… cho hoạt động của các đơn vị trong toàn Trường; Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác truyền thông và tổ chức sự kiện; Tổ chức lưu trữ các sản phẩm truyền thông của Trường;Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Nhà trường phân công.
 • Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
  Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Tin học và Ngoại ngữ; Đề xuất liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị trong nước và quốc tế trong các chương trình ngắn hạn, dài hạn…
 • Trung tâm Thông tin - Thư viện
  Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác thông tin, thư viện. Tổ chức thực hiện các công tác thông tin, thư viện của Nhà trường.
Xem tất cả Trung tâm