Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ

THÔNG TIN TRUNG TÂM

CHỨC NĂNG

 • Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Tin học và Ngoại ngữ;
 • Đề xuất liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị trong nước và quốc tế trong các chương trình ngắn hạn, dài hạn…

NHIỆM VỤ

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học đáp ứng nhu cầu của người học.
 • Tuyển sinh và quản lý người học.
 • Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu dạy học đáp ứng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng người học.
 • Tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học do Trung tâm tổ chức. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định.
 • Thực hiện các công việc có liên quan như biên dịch, phiên dịch, lập trình, cài đặt phần mềm.
 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm và của Nhà trường.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.
 • Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Xác định và công khai mức thu học phí theo khóa học của người học phù hợp với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 • Xây dựng nội quy, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc trung tâm; quản lý, tuyển dụng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chiến lược phát triển của Trung tâm.
 • Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Văn phòng: Phòng Tuyển sinh, tầng trệt tòa nhà chính. Số 333 Đường Thuận Giao 16, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, T.Bình Dương
 • Điện thoại: 0274 2235 235
 • Email: t.thnn@ktkt.edu.vn

Xem thêm
 • Trung tâm Truyền thông và Tư vấn hướng nghiệp
  Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu hình ảnh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) thông qua các sản phẩm mang thương hiệu của Nhà trường;Tổ chức các sự kiện, hoạt động quảng bá thương hiệu, quản trị website BETU;Chịu trách nhiệm nội dung truyền thông, quảng bá… cho hoạt động của các đơn vị trong toàn Trường; Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác truyền thông và tổ chức sự kiện; Tổ chức lưu trữ các sản phẩm truyền thông của Trường;Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Nhà trường phân công.
 • Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
  Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Tin học và Ngoại ngữ; Đề xuất liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị trong nước và quốc tế trong các chương trình ngắn hạn, dài hạn…
 • Trung tâm Thông tin - Thư viện
  Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác thông tin, thư viện. Tổ chức thực hiện các công tác thông tin, thư viện của Nhà trường.
Xem tất cả Trung tâm