Trung tâm Truyền thông và Tư vấn hướng nghiệp

THÔNG TIN TRUNG TÂM

CHỨC NĂNG

 • Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu hình ảnh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) thông qua các sản phẩm mang thương hiệu của Nhà trường;
 • Tổ chức các sự kiện, hoạt động quảng bá thương hiệu, quản trị website BETU;
 • Chịu trách nhiệm nội dung truyền thông, quảng bá… cho hoạt động của các đơn vị trong toàn Trường; Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác truyền thông và tổ chức sự kiện; Tổ chức lưu trữ các sản phẩm truyền thông của Trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Nhà trường phân công.

NHIỆM VỤ

 • Là đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quảng bá thương hiệu, truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhằm xây dựng hình ảnh BETU trên các phương tiện truyền thông đại chúng;
 • Xây dựng và đăng tải các bài viết trên các kênh mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo…) của BETU;
 • Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, quảng bá hình ảnh thương hiệu BETU;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong toàn Trường tổ chức các sự kiện nhằm quảng bá các hoạt động về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các sự kiện nổi bật của BETU;
 • Xây dựng các kế hoạch, nội dung, kịch bản tổ chức các sự kiện của BETU.
 • Phối hợp với Phòng Tuyển sinh thực hiện các chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu thông tin về trường, về các ngành đào tạo cho học sinh tại các trường THPT;
 • Tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê liên quan đến công tác truyền thông, hướng nghiệp; đánh giá hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp trong tuyển sinh và quảng bá thương hiệu của BETU;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Nhà trường phân công./.

Hình ảnh một số chương trình nổi bật do Trung tâm Truyền thông và Tư vấn hướng nghiệp thực hiện:

/fileuploads/Article/Content/Avatar/46ec7162a913452ba2d5ed51e78cb98e.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/15a772e16b614823b249a78dc6a424e0.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/22e3436e72f1484582544fa876092079.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/6db0d412de9b4469a08612735f22ffc6.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/b14e26a80cbb41d398f3a5881d04d85d.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/625292d9cc7044f580ed6026c08528fa.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/e73cc4b769b042d5876b9e776e79ba05.jpeg

/fileuploads/Article/Content/Avatar/cbbcb7671c4b40e58231ad28fa3a1212.jpeg

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Văn phòng: Tầng trệt tòa nhà chính - Số 333 Đường Thuận Giao 16, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, T.Bình Dương
 • Điện thoại: 0287.102.7989 - Số nội bộ: 7024
 • Email: t.tt-tvhn@ktkt.edu.vn
Xem thêm
 • Trung tâm Truyền thông và Tư vấn hướng nghiệp
  Tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu thực hiện công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu hình ảnh của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) thông qua các sản phẩm mang thương hiệu của Nhà trường;Tổ chức các sự kiện, hoạt động quảng bá thương hiệu, quản trị website BETU;Chịu trách nhiệm nội dung truyền thông, quảng bá… cho hoạt động của các đơn vị trong toàn Trường; Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác truyền thông và tổ chức sự kiện; Tổ chức lưu trữ các sản phẩm truyền thông của Trường;Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu Nhà trường phân công.
 • Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
  Trung tâm có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Tin học và Ngoại ngữ; Đề xuất liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị trong nước và quốc tế trong các chương trình ngắn hạn, dài hạn…
 • Trung tâm Thông tin - Thư viện
  Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác thông tin, thư viện. Tổ chức thực hiện các công tác thông tin, thư viện của Nhà trường.
Xem tất cả Trung tâm